Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

UŽÍVÁNÍ PERGOLIDU A CHLOPENNÍ VADY

H. Línková, M. Pěnička, E. Růžička, J. Roth, P. Gregor, M. Havlíková (Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Pergolid –agonista dopaminových  receptorů-  je používán v léčbě Parkinsonovy nemoci. Užívání pergolidu  vede k retroperitoneální, pleurální a perikardiální fibroze. Cílem naší práce bylo zjistit vztah mezi užíváním pergolidu a postižením srdečních chlopní.
Soubor pacientů a metodika.  Do studie bylo zařazeno 95 pacientů s Parkinsonovou nemocí (věk; 61 ± 9 let, 23 žen),  užívajících pergolid v průměrné dávce 2,93 +0,81 mg a 35 zdravých jedinců (kontrolní skupina) srovnatelných věkem a pohlavím. U všech vyšetřených jsme provedli  transthorakální echo-Dopplerovské vyšetření chlopenního aparátu ze standardních projekcích. Insuficience jsme hodnotili semikvantitativní metodou,  morfologii   chlopní jsme hodnotili 3 .stupňovou metodou jako normální, fibroticky a degenerativně změněné.
Výsledky..  Ve vyšetřovaných  skupinách jsme nezaznamenali  statisticky významný  rozdíl v incidenci regurgitačních vad na chlopních.
Závěr. Užívání pergolidu ve výše uvedené dávce nevede k funkčně významnému postižení srdečních chlopní. Tento závěr svědčí pro relativní bezpečnost užívání obvyklých dávek Pergolidu z hlediska vývoje restriktivních chlopenních vad.