Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TRANSPORT PACIENTŮ SE STEMI K DIREKTNÍ PCI: PŘÍMO DO KARDIOCENTRA VS. PŘES AMBULANCI REGIONÁLNÍ NEMOCNICE. JAK PŘÍNOSNÝ JE „BYPASS“ PŘÍMO DO KARDIOCENTRA?

M. Třetina, M. Orban, M. Šarfyová, M. Kala, P. Hlavinka, O. Hlinomaz (Brno, Blansko)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Léčbou první volby u pacientů s akutním infarktem myokardu s elevacemi ST úseků (STEMI) je na území ČR direktní  perkutánní koronární intervence (dPCI). Zásadním faktorem je doba od vzniku potíží do samotné intervence na postižené tepně. V naší práci jsme na základě autentických dat z registru stanice RZP srovnávaly časový úsek od zavolání posádky do započatí intervenčního výkonu v kardiocentru.
Metodika a výsledky: Jedná se o retrospektivní analýzu dat o jednotlivých výjezdech posádek RZP s uvedenými přesnými časovými intervaly od výzvy po samotné předání pacienta. V regionu s cca 70000 obyvateli byla v roce 2005 RZP volána k celkem k 1430 případům. U 21 nemocných byla na místě nebo v ambulanci regionální nemocnice stanovena diagnoza STEMI a pacienti byli transferováni do kardiocentra, kde byla provedena dPCI. Srovnáním dokumentace a časových údajů jsme zjistili, že  11 pacientů bylo odvezeno přímo do centra a 10 nemocných se do kardiocentra dostalo přes regionální nemocnici vzdálenou 42 km. Průměrná délka časového intervalu výzva – intervence byla u pacientů tranferovaných přímo 92 minut, u pacientů kteří by trasferování přes spádovou nemocnici 113 minut. Přímým trasportem bylo průměrně ušetřeno 21 minut celkové délky převozu ( 19%).
Závěr: Ověřili jsme, že přímý trasport pacientů do kardiocentra k sPCI – „bypass“ spádové nemocnice – výrazně zkracuje dobu od zavolání k intervenčnímu výkonu. Nutnou podmínkou je možnost natočení 12-ti svodového EKG. Při možnosti odeslání křivky k posouzení na specializované pracoviště není důkladná znalost EKG posádkou RZP absolutně nevyhnutná k úspěšnosti tohoto systému.