Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

METABOLICKÝ SYNDROM - VÝSKYT V ČESKÉ POPULACI

M. Tomečková, H. Grünfeldová, J. Peleška, P. Hanuš, M. Marusiaková (mimo zam., Čáslav, Praha)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Metabolický syndrom (MS) významně nepříznivě ovlivňuje rozvoj aterosklerózy a jejích komplikací.

Kriteriem ke stanovení MS ve dvou ambulancích EuroMISE centra byla kombinace nejméně tří z následujících faktorů: obvod pasu > 102 cm (muži) či >  88 cm (ženy), krevní tlak > 140/90 mm Hg (u osob s anamnézou diabetu mellitu > 130/85 mm Hg), hladina triglyceridů  > 1.7 mmol/l , hladina HDL cholesterolu < 1,0 mmol/l (muži) či < 1.3 mmol/l (ženy), glykémie > 6 mmol/l.

V souboru 594 vyšetřených pouze o něco více než třetina (218 osob, tj. 36,70 %) nevykazovala ani jedno z kriterií MS. Naopak vysoký počet osob (n) jednotlivá kriteria MS splňoval - viz tabulka:

                                                                                     n             %
                                             Obvod pasu                   142        23,91
                                             Krevní tlak                      251        42,26
                                             Triglyceridy                    181        30,47
                                             HDL cholesterol               74         12,46
                                            Glykémie                           59           9,93

MS jsme v souboru 594 osob  diagnostikovali celkem u 92 (15,49 %) osob. 3 kriteria splňovalo 61 osob (10,27 %), 4 kriteria 25 osob (4,21 %) , 6 osob splňovalo všech 5 kriterií (1,01 %). Nejčastější byla kombinace kriterií obvod pasu, krevní tlak a hladina triglyceridů, kterou měla téměř polovina osob (44, tj.47,8%). Mezi hypertoniky (v celém souboru jich bylo 42,26 %) byla téměř třetina osob s metabolickým syndromem (33,07 %), oproti normotonikům je tento počet statistiky významně vyšší - metabolický syndrom mělo „pouze“ 2,62 % nehypertoniků (p<0,001).

V neselektované populaci osob, které z vlastního zájmu vyhledaly preventivní kardiologické vyšetření zaměřené na aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění, jsme prokázali vysoký výskyt metabolického syndromu. Ukazuje to na nepříznivou situaci v detekci a intervenci rizikových faktorů aterosklerózy, což nepříznivě ovlivňuje stále ještě vysokou morbiditu i mortalitu na kardiovaskulární onemocnění v naší republice.

Částečně podpořeno projektem 1ET 2003 00413