Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU V KOMBINACI S AKUTNÍM KRVÁCENÍM DO TRÁVICÍHO TRAKTU: VÝSKYT, PROGNOSA, PŘÍČINY

M. Kocík, M. Beňová, K. Goričan, J. Havelka, F. Novák, A. Večeřová, T. Veiser, M. Zahin, A. Žák (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Akutní krvácení do trávicího traktu ( GIT ) představuje potencionálně život ohrožující stav vyžadující urychlené dosažení hemostázy. Jednou z mnoha komplikací uvedeného klinického stavu může být současně probíhající akutní infarkt myokardu. Cílem uvedené práce je zhodnotit výskyt, prognosu a příčiny syndromu současného výskytu akutního krvácení do GIT a infarktu myokardu.
Soubor: Základní soubor představuje 94 pacientů přijatých na Oddělení akutní mediciny IV interní kliniky VFN v období 01.09-31.12.2005 se vstupní diagnosou akutního krvácení do GIT.
Výsledky a souhrn: Syndrom současného výskytu akutního krvácení do GIT a infarktu myokardu byl zjištěn u 7 nemocných ( tj. 7% ze základního souboru ), časná mortalita ( do 48 hod od přijetí ) této skupiny nemocných dosáhla 28%. Diskuze shrnuje příčiny a rizikové faktory sledovaného syndromu.