Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

TRAUMATICKÁ DISEKCE KORONÁRNÍ TEPNY: RETROSPEKTIVNÍ STUDIE

F. Holm, D. Horák, P. Telekes, R. Šimek, Z. Šembera, V. Hraboš (Praha, Pardubice)
Topic: Acute coronary syndromes
Type: Poster - doctors, 14th CSC Annual Congress

Traumatická disekce koronární tepny je relativně vzácná, úrazový mechanismus spočívá v tupém úderu do hrudníku nejčastěji při autohavárii nebo sportu. Klinicky se manifestuje jako akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku (STEMI). Léčbou volby je perkutánní koronární intervence (PCI) s implantací koronárního stentu, chirurgická intervence je indikována v případě postižení kmene levé tepny. Cíl studie: retrospektivní analýza primárních PCI v období od 10. 3. 2003 do 9. 1. 2006. Výsledky: ve sledovaném období bylo provedeno celkem 2357 PCI, z toho 882 (37,4%) primárních PCI. Pouze u 2 (0,23%) pacientů byla nalezena traumatická disekce r. interventricularis anterior jako příčina STEMI přední stěny. V jednom případě byl traumatický mechanismus kontuze hrudníku při autohavárii, ve druhém se jednalo o sportovní úraz (hokej). Oba pacienti byli úspěšně ošetřeni direktní implantací koronárního stentu. Závěr: Traumatická disekce koronární tepny je raritní příčina akutního srdečního infarktu. Diagnóza STEMI může být obtížná u mladých postižených, kdy bolest na hrudi je přičítána traumatu hrudníku a dochází k prodlení v záznamu EKG. Enzymová odpověď bývá modifikována kontuzí hrudníku, event. i myokardu. Na traumatickou disekci koronární tepny je nutno pomýšlet i u mladých pacientů s tupým poraněním přední stěny hrudníku.