Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

TRANSPLANTACE SRDCE U NEMOCNÝCH S DIABETES MELLITUS

M. Lukášová (Praha)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

Nemocné s diabetes mellitus a terminálním srdečním selháním je možné léčit transplantací srdce, jsou-li před zařazením na čekací listinu transplantace srdce dostatečně selektováni. Diabetes mellitus není kontraindikací transplantace srdce, je ale faktorem ovlivňujícím dlouhodobou potransplantační morbiditu a mortalitu. Dle současných doporučení je nutné vyloučit pacienty s přítomným orgánovým postižením: diabetickou  neuropatií, nefropatií anebo retinopatií, relativní kontraindikací je vysoká spotřeba insulinu s pravděpodobnou periferní insulinovou resistencí, bez ohledu na přítomnost orgánového postižení.
V souboru téměř 600 nemocných transplantovaných od r. 1984 na našem pracovišti bylo po transplantaci srdce z celkového počtu 88 diabetiků 2. typu 15 nemocných léčených dietou, 22 nemocných léčených perorálními antidiabetiky a 51 nemocných léčených insulínem. Sdělení prezentuje kazuistiky typických nemocných s diabetes mellitus 2. typu a terminálním srdečním selháním se zaměřením na stav nemocného v době zařazení na čekací listinu transplantace srdce, perioperační průběh, četnost a typ možných komplikací v časném a pozdním období po transplantaci srdce a dlouhodobou prognosu.