Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PROFIL PACIENTŮ S INFEKČNÍ ENDOKARDITIDOU NA INTERNÍ KARDIOLOGICKÉ KLINICE FN BRNO

L. Kubková, J. Vlašínová, J. Špinar (Brno)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl: Zjistit hospitalizační mortalitu u pacientů s infekční endokarditidou na naší klinice, posoudit zastoupení positivních hemokultur a infekčních agens u těchto nemocných a počet pacientů vyléčených konzervativně a přeložených k chirurgickému řešení.
Soubor: Metodou retrospektivní studie jsme hodnotili soubor pacientů hospitalizovaných na I. Interní kardiologické klinice FN Brno s diagnosou infekční endokarditida v letech 2001-2005. Jednalo se o 39 pacientů ve věku od 20 do 74 let (median=57) s nálezem vegetací na transtorakálním a jícnovém echokardiografickém vyšetření.  Z tohoto počtu pacientů bylo 25 mužů (64%) a 14 žen (36%).
Výsledky: Hemokultury byly pozitivní u 35 (89,7 %) pacientů, etiologické agens čistě bakteriální u 33 (84,6%) nemocných, smíšené bakteriální+myotické u 2 (5,1%) nemocných, u 4 (10,3%) pacientů se etiologické agens nepodařilo prokázat. Nejčastějšími etiologickými činiteli byly S. aureus (n=10; 25,61%), S. koagulasa negativní (n=7; 17,9%),  Strep. viridans (n=6; 15,4%) a E. faecalis (n=4; 10,3%). Méně často byli původci infekční endokarditidy Nutričně deficientní streptokoky, S. epidermidis, Strep. sanguis, Strep. agalactiae, Candida albicans, Candida tropicalis, Pseudomonas aeruginosa a Aspergillus. Z celkového počtu pacientů se podařilo konzervativně vyléčit 18 (46,2%) nemocných a 17 (43,6%) nemocných s infekční endokarditidou bylo překládáno k chirurgickému zákroku. Za naší hospitalizace zemřeli 4 pacienti (10,2%).
Závěr: Infekční endokarditida patří stále k jedné z nejtěžších komplikací postihující endokard, kde i přes zlepšující se péči a léčebné možnosti se mortalita stále pohybuje mezi 10-15%. V naší studii jsme chtěli zjistit profil těchto pacientů na naší klinice a provést srovnání s publikovanými údaji.        
Práce je podpořena grantem IGA MZ 1A 8606-5