Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

BIVENTRIKULÁRNÍ STIMULACE V LÉČBĚ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Zimová, V. Vávrová (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Nemocný se srdečním selháním potřebuje komplexní léčbu.Kromě farmakoterapie se uplatňují resynchronizační metody.Resynchronií srdce se dosahuje zavedením stimulačních elektrod do pravé a levé
komory (biventrikulární stimulace).

Od roku 11/1999 kdy byla tato metoda na našem pracovišti zavedena,bylo implantováno přes 300 Biv stimulací.Cílem této přednášky je popsat úkoly sestry v přípravě a péči při tomto výkonu.

Klienti jsou hospitalizováni na standartním monitorovacím lůžku.Příprava klienta před výkonem:lačnění,vyholení,očištění hrudníku,zavedeni periferního žilního katetru a základním
vyšetřením (spiroergometrie,ECHO,6ti minutový test chuze),které indikuje klienty k implantaci Biv stimulátoru;základní
odběry(koagulace,biochemi,krevní obraz,CRP).Na sál převážíme pacienta s minitorem a doprovodem sestry.

Péče pacienta po výkonu:intenzivní monitorace,ATB,denní převazy rány s kontrolou(zarudnutí,hematom,hromadění tekutiny),poučení pacienta o 24h klidu na lůžku a pohybu končetinou.Druhý den po implantaci se kontroluje echokardiografií a za přitomnosti antiarytmologa resynchronizace srdce.

Před propuštěním je pacient poučen v antiarytmické ambulanci o možných rizicích,které můžou poškodit funkci stimulátoru.Klient je vybaven kontrolní identifikační kartičkou o typu přístroje.

Biventrikulární stimulace se stala nedílnou součástí v léčbě srdečního selhání a srdečních dysynchronií.Výkon zlepšuje kvalitu života i prognózu.