Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RYCHLÝ VÝVOJ ANEURYZMATU LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ PO TRANSMURÁLNÍM INFARKTU MYOKARDU - ČASOVÁNÍ CHIRURGICKÉ LÉČBY

J. Harrer, P. Žáček, Z. Šorm, M. Tuna, M. Brtko (Hradec Králové)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Současná diagnostika umožňuje sledování vývoje remodelace levé komory srdeční po prodělaném infarktu myokardu. To napomáhá optimálně načasovat chirurgickou léčbu v případě neustávajícího zvětšování aneuryzmatu.
Vzhledem k tomu, že se zřídka podaří sledovat postupnou progresi poinfarktového aneuryznatu levé komory srdeční, rozhodli jsme se podělit se o neobvyklý případ takového život ohrožujícího stavu. 
Na jedné straně nás nízká mechanická odolnost nekrotické stěny levé komory (pro obavy z prořezávání stehů) nutí vyčkat do vytvoření se fibrózní jizvy. Na druhé straně nám v případě progrese velikosti tvořícího se aneuryzmatu nedovoluje další odkládání operace.
Vlastní pozorování: U 70ti letého muže, který prodělal transmurální infarkt v oblasti bazální poloviny spodní stěny nebyl pokus o zprůchodnění culprit lese (RC) úspěšný. Vzhledem k  progresi aneuryzmatu a rozšiřování jeho krčku jsme nemohli dále odkládat vyčkávání zpevnění stěny komory.
Pacient byl za 5 týdnů od vzniku infarktu myokardu úspěšně operován. Provedli jsme resekci aneuryzmatu. Široký krček jsme zúžili naložením dvou „purse string“ stehů. Stěnu levé komory v oblasti krčku jsme rekonstruovali pomocí gore-texové záplaty a tu jsme překryli reziduální tkání ze stěny aneuryzmatu. Do mezivrstvy bylo „sandwich“ technikou aplikováno biologické lepidlo.
Závěr: U našeho pacienta jsme museli operovat za 5 týdnů vzhledem k progresi aneuryzmatu. Krom resekce aneuryzmatu levé komory byl dále proveden 3 násobný bypass pro difúzní změny na koronárním řečišti. Pooperační vývoj byl příznivý.