Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CHIRURGICKÁ LÉČBA FIBRILACE SÍNÍ METODOU KRYO MAZE - PRVÉ ZKUŠENOSTI

J. Roháč, J. Tošovský, M. Dobiáš, J. Lindner, V. Vondráček, S. Romaniv, A. Hornig, D. Vondráčková, J. Čiháková, V. Rohn (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl práce: Posouzení účinnosti chirurgické metody kryo MAZE v léčbě fibrilace síní u nemocných operovaných pro ICHS či chlopenní vadu srdce.
Metodika: Kryo MAZE metoda byla prováděna u 51nemocných z l6l2 odoperovaných ve VFN od května 2OO3 do června 2OO5. Technikou Cox MAZE III bylo vytvořeno ve stěně levé síně několik linií koagulačních nekróz, které mají zabránit reentry okruhům udržujícím fibrilaci síní. Pooperační kontroly byly prováděny v rozmezí od 4 do 24 měsíců po operaci a sestávaly z klinického vyšetření, l2-ti svodového EKG a  echokardiografie.
Výsledky: Z 51 operovaných touto metodou jsme pooperačně prokázali pravidelný rytmus síní u 27 nemocných /53%/. 24 z nich mělo sinusový rytmus a tři ektopický síňový rytmus. U všech byla obnovena transportní funkce levé síně. Z l2 nemocných s paroxysmální fibrilací síní jsme pooperačně docílili sinusového rytmu v 11 případech /92%/.
Závěr: Poměrně nízké procento verze srdečního rytmu si vysvětlujeme pokročilostí onemocnění s dlouhodobě trvající fibrilací síní. Efekt operační léčby byl podstatně příznivější u nemocných s paroxysmální fibrilací síní. Získané zkušenosti nám budou sloužit k úpravě indikačních kriterií k této chirurgické metodě léčby fibrilace síní.