Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OKLUZE DESCENDENTNÍ HRUDNÍ AORTY KALCIFIKOVANÝM ATEROSKLEROTICKÝM PLÁTEM

P. Šváb (Rakovník)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

61letá pacientka si pro náhle vzniklou dušnost zavolala rychlou lékařskou pomoc. Během transportu do nemocnice se manifestuje hypertenzní krize a následně dochází k zástavě srdeční činnosti. Úspěšně resuscitována a přijata na ARO Fakultní nemocnice Motol. Pacientka je při přijetí napojena na umělou plicní ventilaci, ve fyzikálním nálezu
dominuje hypertenze (TK 200/90mmHg na HK billat.) a nehmatný puls na dolních končetinách. Přijímající lékař má obavu z disekce aorty a indikuje urgentní vyšetření jícnovou echokardiografii (TEE).  TEE odhaluje překvapivý a raritní nález úplné okluze descendentní hrudní aorty obrovským kalcifikovaným aterosklerotickým plátem.
Echokardiografický nález potvrzen vyšetřením CT hrudníku (nativně), které zobrazilo rozsáhlou kalcifikaci délky 12cm vyplňující lumen sestupné aorty. Pacientce byl voperován oboustranný axilo-femorální bypass s dobrým klinickým výsledkem. Součástí kasuistického sdělení je bohatá obrazová dokumentace.