Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VSTUPNÍ HODNOTA GLYKEMIE JAKO UKAZATEL HOSPITALIZAČNÍ A KRÁTKODOBÉ MORTALITY U NEMOCNÝCH S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU

R. Adámková, S. Janoušek, A. Tomášek, J. Tůmová, Z. Čermáková, J. Špinar (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl: Srovnání mortality při akutním infarktu myokardu (AIM) v závislosti na vstupní koncentraci sérové glykémie (VG) jako možného negativního prognostického ukazatele.


Metody a sledovaný soubor: Retrospektivně jsme analyzovali údaje od všech 878 pacientů (průměrný věk 67±12 let (26-96 let))  s AIM přijatých na koronární jednotku Interní kardiologické kliniky FN Brno v letech 2003 - 2004 u nichž byla dostupná vstupní glykémie. K analýze byly použity standardní statistické testy.


Výsledky: Za hospitalizace zemřelo 80 (9,6%) pacientů, během první 30-ti dní pak 102 (11,6%) nemocných, během prvních 3 měsíců 119 (13,6%) pacientů. Průměrná VG byla 9,8±4,7 mmol/l., za hospitalizace u přežívajících  9,4±4,4 mmol/l (798) a u zemřelých 13,4±6,4 mmol/l (80); P<0,001. Průměrná VG u zemřelých v prvních třech měsících byla 12,7±5,9 mmol/l (119), u přežívajících 9,3±4,3 mmol/l; P<0,001. Hospitalizační mortalita v závislosti na hodnotách VG je patrna z následující tabulky.

 Hladina VG (mmol/l)   Mortalita
 < 6,1    3,4% (4/118)
  6,1 – 10  7,1% (33/468)
 10 – 15  7,8% (14/180)
 15 – 20  16,7% (11/66)
 > 20  39,1% (18/46)Další analýza ukázala, že pacienti s VG > 15 mmol/l  měli významně vyšší jak hospitalizační (25,9% (29/112) vs. 6,7% (51/766); P<0,001), tak tříměsíční (35,7% (40/112) vs. 10,3% (79/766); P<0,001) mortalitu  než ostatní.


Závěry: Průměrná VG byla u zemřelých statisticky významně vyšší, a to jak u zemřelých za hospitalizace, tak během prvních tří měsíců. Pacienti  s VG > 15 mmol/l  měli statisticky významně vyšší mortalitu než ostatní nemocní. Prokázalo se, že hodnota VG je významným negativním prognostickým faktorem u AIM, a to nejen z krátkodobého hlediska,ale i během prvních 90 dní po prodělaném AIM.

Práce je podpořena grantem IGA MZ 1A 8606-5