Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DOMÁCÍ TELEMONITORACE ICD - KAZUISTIKA PORUŠENÉ DEFIBRILAČNÍ ELEKTRODY

J. Škoda, F. Holý, M. Táborský, P. Neužil, L. Šedivá, P. Niederle, P. Volík (Praha)
Tématický okruh: Kardiostimulátory
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:   Na našem pracovišti je dálkově monitorováno 24 pacientů s implantabilním kardioverter-defibrilátorem(ICD) v rámci studie REFORM. Přínosem sledování pacientů prostřednictvím příruční pacientské jednotky, mobilní GSM sítě a vyhodnocovacího centra(Biotronik-Berlin) je on-line rozpoznání závady systému s následnou kontrolou v implantačním centru.
Kazuistika: 70 letému nemocnému s těžkou poinfarktovou dysfunkcí LK (EF 20%) byl implantován ICD Biotronik typ Lexos VR-T, který byl napojen na komorovou ICD elektrodu Riata(s malým průměrem-St.Jude Medical).
Za 6 měsíců byla do našeho centra doručena automatická faxová zpráva a e-mail o detekci celkem 6 episod v zóně fibrilace komor, při kterých ICD přístroj použil celkem 1x antitachykardickou stimulaci(ATP), 29x začal nabíjecí proces, 2x byl výboj úspěšný, 6x bylo nabíjení přerušeno při předčasném ukončení arytmie. 21 šoků s energií 30 J bylo dodáno neúspěšně. ICD přístroj ohlásil stav baterie ERI(k výměně) a hodnotu šokové impedance pod 25 Ohmů.
Nemocný byl po opakované externí defibrilaci úspěšně resuscitován a bez neurologického deficitu rehospitalizován v našem centru.  Interogací byla potvrzena šoková impedance menší než 15 Ohmů již při prvním defibrilačním výboji, který byl dodán do zkratu a měl za následek poškození kondenzátorů, nabíjecích i snímacích obvodů ICD systému. Nabíjecí časy se již po prvním výboji prodloužily na maximální možnou dobu 16 sekund, a energie byly označeny jako menší, než na které měl ICD přístroj nabít.
Při následné extrakci a reimplantaci systému bylo nalezeno místo poškození-prodření izolace cca 5cm za proximálním koncem elektrody s natavením pouzdra ICD(viz obrázek).
Závěr: Telemonitoring funkce ICD systému může nepochybně zvýšit efektivitu kontrol v implantačních centrech, zejména při stávajícím nárůstu počtu pacientů kriticky závislých na jeho správné funkci.