Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

HYPERNATRÉMIE PŘISPÍVÁ KE ZVÝŠENÉ TUHOSTI CÉVNÍ STĚNY U PRIMÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU

B. Štrauch, O. Petrák, T. Zelinka, R. Holaj, D. Wichterle, J. Widimský jr. (Praha)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Je známo, že aldosteron přispívá k poškození cévní stěny akumulací různých typů kolagenních vláken, což může vést ke zvýšení tuhosti cévní stěny. Cílem naší práce je srovnání rychlosti šíření pulzní vlny (PWV) a augmentačního indexu (AI)  u esenciální hypertenze (EH) a primárního hyperaldosteronismu (PH).  Aplanačním tonometrem Sphygmocor bylo vyšetřeno celkem 36 nemocných s PH, 28 nemocných s EH a 20 zdravých normotoniků.  Statistická analýza byla provedena u normálně rozložených parametrů pomocí nepárového T testu a doplněna ANCOVA testem. U nenormálně rozložených parametrů byla provedena analýza Kruskal-Wallis testem. Pacienti byli srovnatelného věku (EH/PH) 52±11/49±9 let, BMI, TK (PH 167±34/92±12; EH 166±19/91±10mmHg), glykémie a lipidogramu. Průměrný TK během AMTK byl signifikantně vyšší u PH ve srovnání s EH. Pacienti s PH měli signifikantně vyšší PWV než pacienti s EH a kontroly (9.8±2.6 m/s vs. 7.5±1 m/s resp. 5.9±0.7 m/s; P< 0.001, P< 0.001; EH vs. kontr. P< 0.001).  Rozdíly v PWV zůstávají signifikantní i po adjustaci na 24-hod. STK, DTK i lipidogram, věk, kazuální TK. Nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly v AI mezi pacienty s EH a PH. Byla zjištěna pozitivní korelace mezi natrémií a PWV (viz obr.), překvapivě však nebyla zjištěna korelace mezi koncentrací aldosteronu v plazmě a PWV.  Byla zjištěna pozitivní korelace svědčící pro závislost PWV na výši STK i DTK a dále i na věku u obou sledovaných skupin hypertoniků. Výsledky naší studie  svědčí pro zvýšenou tuhost cévní stěny u PH, přispívající k výši STK. Toto pozorování by mohlo být způsobeno nepříznivým vlivem nadbytku aldosteronu (akumulace v cévní stěně?), pravděpodobný je i spolupodíl hypernatrémie, na fibrotizaci a remodelaci arteriální cévní stěny vedoucí ke zvýšení její tuhosti. To by mohlo vést i ke zvýšení kardiovaskulárního rizika u pacientů s PH ve srovnání s EH.