Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA TRIKUSPIDÁLNÍ CHLOPNĚ U MLADÉHO NEMOCNÉHO - KAZUISTIKA

V. Čech (Uherské Hradiště)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Muž, 30 let, doposud bez závažnějších onemocnění. 3/05 léčen na TRN klinice v Praze kde má přechodné bydliště pro pravostrannou bronchopneumonii.  Po 3 týdnech přijat na interní oddělení okresní nemocnice pro recidivu teplot, dušnost, celkovou alteraci stavu, úbytek na váze. Klinicky febrilní, poslechový nález na plicích je negativní. Poslechově je  nález na srdci je špatně hodnotitelný pro výraznou nadváhu.  Laboratorně známky septického stavu /vysoké CRP,  neutrofilie/. Na RTG plic vpravo disperzně cárovité stíny, neostrá pravá polovina bránice. Bronchoskopicky je nález negativní včetně laváže. Perfusní scintigrafie s nálezem subsegmentární výpady vpravo. Sono – fluidothorax vpravo. Kombinací TTE a TEE zjišteny vegetace na síňové straně trikuspidální chlopně. Hemokultury opakovaně staphylococcus aureus. Jiný fokus nezjištěn.  Nezjištěna závažnější  imunokompromitace. Léčen iv. oxacilinem v kombinaci s gentamycinem. Klinický stav i laboratoř se normalizuje. Na ECHO však přes dlouhodobou přetrvává vegetace, regurgitace II-III stupně. Odeslán na konsultaci na kardiochirurgii, indikována plastika trikuspidální chlopně. Pacient je nyní v trvalé péči ambulantního kardiologa.