Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PORUCHY MIKROCIRKULACE U CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI

S. Šárník (Brno)
Tématický okruh: Ambulantní péče
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Cíl: Tato práce si dává za cíl poskytnout základní seznámení s novou metodou k vyšetření mikrocirkulace pomocí laser Dopplerovy techniky u chronické žilní nedostatečnosti, třída 2,3 dle CEAP a to před a po operaci varixů na DKK. Cílem je srovnat prokrvení na úrovni mikrocirkulace před a po operaci varixů na periferii DKK.  

Materiál: Systém měření mikrocirkulace PERIFLUX 5000. Je to vícekanálový laser-dopplerovský systém patřící k nejkomplexnějším systémům na světovém trhu. Přístroj se skládá z vlastní měřící jednotky se sondou a počítače, na kterém se provádí vlastní záznam a následné vyhodnocování. Laser doppler fluxmetrie detekuje pohyb buněk v periferní mikrocirkulaci, tedy v arteriolách, venulách a kapilárách. Takto jsou detekovány buňky ( zejména erytrocyty, ojediněle leukocyty), které se pohybují rychlostí řádově 0,01 – 10mm/s.
Metoda: Soubor 26 pacientů ( 19 žen, 7 mužů).Vyšetření se provádělo laser dopplerem Periflux firmy Perimed. Krevní průtok byl vyšetřován na dorsální straně prstů  nohy. Tímto způsobem byla zachycena oblast povrchových i hlubokých cévních pletení. Vyšetření se provedlo u pacientů s varikosním komplexem, a to před a cca 1 měsíc po operaci varixů. Soubory před a po operaci varixů poté budou statisticky porovnávány.
Výsledky: Dle prozatímních výsledků zatím není významná změna v charakteru křivky před a po operaci varixů.  Co se týče změn číselných parametrů, při frekvenční analýze dochází ke zlepšení pohybu krevních elementů po operaci varixů.
Závěr: Důležitá je volba místa pro detekci pohybu buněk. Čím blíže varikosnímu komplexu je snímáno, tím je větší rozdíl v prokrvení mikrocirkulace před a po operaci varixů u chronické žilní nedostatečnosti třídy 2,3 dle CEAP. Pilotní výsledky naznačují zlepšení spontánní cévní reakce u pacientů po operaci varixů.
Práce byla vypracována  v rámci Výzkumného záměru MŠMT - MSM0021622402