Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SRDEČNÍ TAMPONÁDA S OBĚHOVOU ZÁSTAVOU JAKO POZDNÍ KOMPLIKACE POOPERAČNÍHO PRŮBĚHU PO KARDIOCHIRURGICKÉM VÝKONU

P. Povolná, P. Povolný, J. Povolný, K. Riegel, M. Podpěrová, P. Luzum, M. Benešová (Kladno, Praha)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Kasuistika popisuje komplikovaný pooperační průběh pacientky po kombinovaném kardiochirugickém výkonu (mitrální valvuloplastika, trikuspidální valvuloplastika, přímá sutura defektu septa síní, MAZE procedura). Nemocná 15.den po operačním výkonu přeložena na spádovou koronární jednotku. Den po přijetí dochází k oběhové zástavě s objektivizovanou srdeční tamponádou. Stav řešen akutní perikardiální punkcí během KPCR (pod ECHO kontrolou s dokumentovaným videozáznamem) a dočasnou kardiostimulací. Přes protrahovanou KPCR se daří stav pacietky stabilizovat tak, že je schopna transportu zpět na Kardiochirurgické oddělení NNH. Etiologickým podkladem tamponády byl progredující posperikardiotonický výpotek. Podezření na perforaci srdečních oddílů nebylo prokázáno, stav řešen konzervativně bez nutnosti operační revize. Po prolongovanějším rekonvalescenci a rehabilitaci na kardiochirurgii a následně na spádovém interním oddělení. Pacientka 8 týdnů po operačním výkonu v klinicky dobrém stavu dimitována zcela bez reziduální neurologické symptomatologie.