Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OD NSTEMI K PARCIÁLNÍ RUPTUŘE VOLNÉ STĚNY LKS

R. Krejčí, F. Toušek (České Budějovice)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Ruptura volné stěny LKS je jedna z nejzávažnějších komplikací infarktu myokardu. Prezentace případu 63-letého muže přijatého na JIP spádového interního oddělení pro NSTEMI. V průběhu hospitalizace vývoj elevací ST úseků, přeložen do kardiocentra k direktní PCI. Pro nemoc 3 tepen provedena pouze PCI bez stentu, v druhé době plánován CABG. Pacient po angioplastice již asymptomatický. Dle TTE ale postupně narůstající perikardiální výpotek se známkami parciální ruptury volné stěny. Řešeno emergentním kardiochirurgickým výkonem se single-bypassem a epikardiální záplatou volné stěny LKS. Případ potvrzuje význam provedení TTE vyšetření u pacientů po infarktu myokardu.