Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

JAK DIAGNOSTIKOVAT SRDEČNÍ SELHÁNÍ? S POMOCÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ

L. Špinarová (Brno)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

U akutního i chronického srdečního selhání (SS) dochází ke zvýšené sekreci BNP.V plazmě lze stanovit hladinu BNP a NT-pro BNP (prekuzoru BNP). BNP má oproti NT-pro BNP kratší poločas, není závislý na věku a je vylučován pomocí specifických receptorů. NT-pro BNP má delší poločas, je závislý na věku a je vylučován ledvinami.
Diagnostika porušené funkce LK, hlavně v časných stadiích je svízelná.Senzitivita BNP je 90% a specificita 76%.Ve studii BNP(Breathing Not Properly) bylo vyšetřeno 1586 nemocných pro dušnost.Nejvyšší plazmatické koncetrace BNP byly u nemocných s dušností na podkladě SS,středně zvýšené u dušnosti nekardiálního původu u nemocných s anamnézou dysfunkce LK a nejnižší u pacientů bez známek SS či poruchy funkce LK.Vyšší koncentrace BNP byla u tříd NYHA III a IV ve srovnání s NYHA I a II.Hodnota BNP‹100 pg/ml vylučovala SS,100-500 pg/ml SS nevylučovaly a hodnota ›500 pg/ml potvrzovala SS s pravděpodobností 95%.Hodnoty navržené jako normy pro NT-proBNP vycházejí ze studie PRIDE. Hodnoty‹ 300 pg/ml vylučují akutní SS, 300-1800 pg/ml hodnotí jako možné akutní SS a hodnoty ›1800 pg/ml potvrzují akutní SS. Při podezření na chronické SS je hraniční hodnota 125 pg/ml,u nemocných ›75 let je tato hodnota ›450 pg/ml.  
U diastolického selhání nebo SS se zachovalou systolickou funkcí  stoupá plazmatická koncentrace BNP. U pacientů se zachovalou systolickou funkcí koreluje hladina BNP s tíží diastolické dysfunkce.   
 Zvýšené hodnoty BNP jsou  spojené s rizikem náhlé smrti a se zvýšením četností hospitalizací. Pacienti, kteří mají navzdory intenzivní léčbě SS zvýšenou hladinu BNP, mají riziko nepříznivého vývoje.
Měření hladiny BNP před propuštěním může identifikovat  pacienty, kteří mají nízké riziko rehospitalizace v průběhu následného měsíce .
Normální hodnota plazmatické koncetrace BNP vylučuje SS a naopak vysoké hodnoty diagnózu SS potvrzují.
Podpořeno VZ MŠM 0021622402