Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍČINY RECIDIV ARYTMIE PO ABLACI PŮVODNĚ PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ – POSUN OD EKTOPICKÉ AKTIVITY KE KOMPLEXNÍMU LEVOSÍŇOVÉMU ARYTMOGENNÍMU SUBSTRÁTU

M. Fiala, J. Chovančík, D. Wojnarová, R. Nevřalová, R. Moravec, H. Szymeczek, R. Neuwirth, O. Jiravský, I. Nykl, M. Branny (Třinec)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cílem je prezentace klinických a elektrofyziologických nálezů a výsledků opakované ablace po ablaci primárně paroxysmální fibrilace síní (PFS).
Metodika: Ze 342 pacientů (pac) s první ablací pro PFS mělo opakovanou ablaci 72 (21 %) pac (16 Ž, 53 ± 11 let) v 90 výkonech. Druhé výkony se provedly po 13 ± 11 měsících, 3. výkony po 12 ± 6 měsících od druhého výkonu a 4. výkon po dalších 4 měsících. První výkon byl koncentrován na izolaci plicních žil (PŽ), strategie opakovaných výkonů se individualizovala od prosté reizolace PŽ po komplexní ablaci v levé síni (LS). Elektrická aktivita v PŽ se vždy snímala Laso katétrem.
Výsledky: Před 1. reablací byla přítomna PFS u 51 (71 %), paroxysmální  LS tachykardie (LST) u 4 (6 %), perzistentní FS u 9 (12 %) a perzistentní LST u 8 (11 %) pac. Před 2. reablací byla PFS u 5 (29 %), paroxysmální LST u 7 (41 %), perzistentní FS u 3 (18 %) a perzistentní LST u 2 (12 %) pac; před 3. reablací byla perzistentní LST. Při první reablaci byla přítomna elektrická aktivita v PŽ (PŽ Ary) u 48 (67 %), příčina v arytmogenním substrátu síní (Substr Ary) byla podezřívána u 21 (29 %) a obě příčiny (PŽ-Substr Ary) u 3 (4 %) pac. Při druhé reablaci byla zjevná PŽ Ary u 2 (12 %), Substr Ary u 9 (53 %) a PŽ-Substr Ary u 6 (35 %) pac. LST řešená 3. reablací byla závislá na substrátu. Po dobu sledování 20 ± 12 měs od poslední ablace je bez arytmie 60 (83 %) pac, bez antiarytmik (AA) 49 (68 %) a s AA 11 (15 %) pac. Po 3 resp. 4 ablacích je bez arytmie 15/17 (88 %) pac.
Závěr: S počtem reablací narůstá zastoupení organizovaných arytmií, jejichž příčina spočívá v arytmogenním substrátu síní mimo PŽ. Může to být důsledkem odkrývání přirozených příčin nebo předchozích ablačních zásahů nebo obojího. Přes složitost patofyziologie recidivující FS je individualizovaná ablační strategie klinicky účinná a zvyšuje globální účinnost metody nad 90 %.