Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLASTNOSTI PERIFERNÍCH TEPEN A FUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U HYPERTONIKŮ S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETEM MELLITEM 2. TYPU

J. Špác, H. Němcová, M. Souček, J. Hanuš (Brno)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Cílem práce je hodnocení vlastností periferní tepen  u nemocných s metabolickým syndromem (MS) a diabetiků 2.typu  s hypertenzí (HT + DM) a vztah k funkčním vlastnostem levé komory srdeční. U  44 nemocných s MS – průměrný věk 45 let , BMI 32,4   a 42 nemocných s  HT + DM – průměrného věku 64 let, BMI 29,6 s nepoškozenou ledvinnou funkcí jsme hodnotili vlastnosti periferních tepen pomocí měření rychlosti pulsové vlny mezi aortou a stehenní tepnou, diastolické vlastnosti levé komory srdeční pomocí echokardiografie  s dopplerovským znázorněním mitrálního průtoku a tkáňového dopplerovského zobrazení pohybu mitrálního prstence. U všech nemocných  byla vyšetřena hladina natriuretických peptidů BNP a NTpro BNP.  Průměrné hodnoty rychlosti pulsové vlny aorta - stehenní tepna byly u skupiny s MS nižší než u skupiny HT a DM (11,41 m/s oproti 12,81 m/s), stejně jako hodnota BNP  byla zvýšena u nemocných s HT a DM  více než u  skupiny s MS (44,2 oproti 15,0 pmol/l). Všichni nemocní měli normální systolickou funkci levé komory srdeční, nemocní s DM + HT měli vyšší hodnotu masy levé komory oproti skupině s MS (111,9 oproti 93,05 g/m2).  Dopplerovské kriteria  diastolické dysfunkce  levé komory mělo  42% nemocných s MS a  50% nemocných s HT a DM. U nemocných s MS a HT a DM jsme nalezli  korelaci mezi vlastnostmi periferních tepen charakterizované rychlostí pulsové vlny a nálezem diastolické dysfunkce levé komory a hodnotami natriuretických peptidů. Hodnocení rychlosti pulsové vlny může být použito k rizikové stratifikaci kardiovaskulárního systému u nemocných s metabolickým syndromem, insulinorezistencí a  hypertenzí. Porušená poddajnost tepenného systému se může podílet na vzniku diastolické dysfunkce levé komory srdeční.