Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AORTÁLNÍ DISEKCE - KAZUISTIKA

V. Huňáčková, K. Machová (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Aortální disekce je závažné život ohrožující
onemocnění. Velká část nemocných umírá do hodiny
od objevu  příznaků. Podstata onemocnění tkví v rozštěpení
listů aorty.  Symptomatologie  a průběh pak jsou dány¨
lokalizací a rozsahem disekce. Projevy mohou být
jednak z ischémie orgánů (odchlípený list  v luminu uzavírá
odstupy cév) nebo ztenčená stěna praská a nemocný umírá
na vnitřní krvácení.
Pokud se aneurysma provalí do perikardu – dochází
k tamponádě srdeční.
    Jen malá část nemocných přežívá toto akutní
období, prognosu výrazně zlepšují možnosti
operačních technik. Dnes k možnostem léčby přistupuje
i možnost léčby katetrizační.. Malá část nemocných přechází do
chronicity.
    Sdělení se zabývá vzácnou kasuistikou ženy,
která byla na naše pracoviště odeslána pro akutní
infarkt myokardu a při katetrizaci byla disekce
objevena. Vzhledem k akutnímu infarktu nebyla
ani operována. Infarkt i direkce byly léčeny
konzervativně.
Provedená  kontrolní vyšetření prokazují stabilizovaný
nález.