Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA – SOUBOR > 400 NEMOCNÝCH

V. Benešová, O. Kánský (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Valvuloplastika mitrální chlopně je metoda, při které se stenotické mitrální ústí rozšíří speciálním balonkovým katétrem. PTMV (perkutánní transluminální mitrální valvuloplastika) je dnes standardním způsob léčby mitrální stenozy. Náš soubor představuje 428 nemocných, kteří v letech 1990 – 2006 podstoupili tento kat. zákrok. Jedná se o 103 mužů a 325 žen, jejichž průměrný věk byl 57let (25-83roků). Vzhledem k 17ti letům zkušeností s PTMV a k celkovému počtu pacientů jsme se pokusili o rekapitulaci našich výsledků. Zjistili jsme, že 73 nemocných bylo znovu vyšetřeno transseptální katetrizací, 8 nemocných se vrátilo k rePTMV a u 62 nemocných byl proveden kardiochirurgický výkon. Nejvíce výkonů PTMV bylo uskutečněno v prvních letech, později jejich počty poklesly a ustálili se na 17/rok. Výskyt onemocnění MS se v populaci sice zmenšil, ale nevymizel docela (ani při masivním používání ATB v medicíně obecně). Revmatická etiologie zůstává nejčastější příčinou mitrální stenozy. Se stoupajícím průměrným věkem jsou další příčinou degenerativní změny chlopní. Zaznamenali jsme také nárůst nemoci u mužů.