Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DETEKCE ASYMPTOMATICKÉ DYSFUNKCE LEVÉ KOMORY SRDEČNÍ U NEMOCNÝCH S METABOLICKÝM SYNDROMEM A DIABETES MELLITUS 2. TYPU

M. Plachý, J. Špác, M. Souček (Brno)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

Pacienti s diabetes mellitus (DM) představují vysoce rizikovou skupinu pacientů stran kardiovaskulární (KV) morbidity a mortality, a to nejen z důvodů aterosklerotického postižení koronárního řečiště, ale i pro hypertrofii levé komory (LK) a srdeční dysfunkci. V naší práci jsme sledovali korelaci hladin BNP a Nt-proBNP v séru  s echokardiografickým nálezem asymptomatické dysfunkce LK.
Hodnotili jsme BNP a Nt-proBNP u 44 nemocných s metabolickým syndromem (MS) – průměrný věk 45 let , BMI  32,4   a 42 nemocných s hypertenzí a diabetem mellitem 2. typu (HT + DM) – průměrného věku 64 let, BMI 29,6 s nepoškozenou ledvinnou funkcí.
Žádný nemocný neměl anamnézu ischemické choroby srdeční ani příznaky svědčící pro toto onemocnění. U 2 nemocných tj. 5% souboru jsme zjistili hladinu BNP resp NT pro BNP větší než 100 pg/l resp 125 pg/l a u 11 nemocných (tj .13 %) byla hladina BNP mezi 50-100 pg/l. Echokardiografické hodnocení funkce levé komory srdeční prokázalo hypertrofii stěn LK u 46 %, mírně sníženou  systolickou funkci u 15 %,  u  40% nemocných diastolickou dysfunkci LK a  u 10% restrikční poruchu  plnění levé komory.
 Hladiny BNP a Nt-proBNP jsou u diabetiků zvýšeny již v počátečních stádiích dysfunkce LK a to jak systolické, tak i diastolické. BNP je lehce dostupný a spolehlivý parametr ke stratifikaci KV rizika a celkové mortality. Intenzivní léčbou již v klinicky asymptomatickém období při zvýšené hladině BNP může být dosaženo lepší prognózy a kvality života.