Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ETIOLOGIE POSTIŽENÍ MITRÁLNÍCH CHLOPNÍ VE VZTAHU KE KRÁTKODOBÉ PROGNÓZE

J. Krupička, M. Benešová, Š. Černý, J. Popelová, M. Machač, J. Benedík, V. Jirásek, P. Jehlička, D. Doubek (Brandýs nad Labem, Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Mitrální valvuloplastiky (MVP) představovali 73% všech výkonů na mitrální chlopni provedených v NNH od dubna 2002 do ledna 2006.

Metodika:Zhodnotili jsme soubor 213 pacientů (69% z celk.počtu MVP, průměrný věk 61 let, 67% mužů) s mitrální insuficiencí (MI) s kompletními daty. U všech pacientů bylo provedeno zhodnocení etiologie mitrální chlopně z video záznamů 2 hodnotiteli. Pooperační sledování bylo 30 dnů.

Výsledky

Etiologie  n  %  věk muži(%) 

významnost MI

před/po výkonu

mortalita

(%) 

 revmatická 16  8 69  81  3.6/0.1  6.3 
degenerativní  137  63  67  64  3.8/0.2  2.9 
 ischemická 36  17  64  83   3.7/0.1  8.3
 sekundární  13  6    62  3.6/0.0  0
 infekční  7  3    43  3.9/0.6  0
 vrozená  3  1.5    67  3.0/1.0  0
 jiná  1 0.5     0  3.0/0.0  0

* 4 stupňová škála, průměrná hodnota.

Z výsledků vyplývá, že nejčastější příčinou je degenerativní postižení (63%). Druhým nejčastějším je ischemické postižení (17%). Zatímco degenerativní postižení má příznivou krátkodobou mortalitu (2.9%), a to i přes poměrně vysoký věk (67 let), ischemické postižení má naopak nejvyšší mortalitu (8.3%). Průměrná předoperační významnost MI byla 3.5, což zejména u degenerativních vad (skutečná významnost 3.8), které mají průměrnou mortalitu srovnatelnou s aortálními stenózami, je známkou pozdních indikací k výkonu. Všechny typy postižení je možné operovat s dobrým efektem - průměrná významnost MI na čtyřstupňové škále byla 0.3.


Závěr: Nejčastější příčinou mitrálních insuficiencí je degenerativní postižení chlopně, které má zároveň nízkou 30 denní mortalitu po výkonu. Nehledě na etiologii postižení jsou výsledky plastik příznivé.