Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

EDUKACE PACIENTŮ O PŘEDOPERAČNÍM VYŠETŘENÍ PŘED CHLOPENNÍ NÁHRADOU

L. Strakayová, M. Součková (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Abstrakt

Název práce: Edukace pacientů o předoperačním vyšetření před chlopenní náhradou

Autor: Strakayová Lucia, Součková Monika

II.Interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha


Moje sdělení je zaměřeno na problematiku edukace pacientů v průběhu předoperačních vyšetření. Tímto způsobem se snažíme zmírnit strach z těchto vyšetření a následného operačního výkonu a zvýšit informovanost pacientů.

Práce je rozdělena na několik částí, které zahrnují: anatomii- stručný popis chlopní a jejich funkce, patofyziologii- příčiny postižení a jejich následky, terapii chlopenních vad- druhy chlopenních náhrad, jejich výhody a nevýhody, předoperační vyšetření-vyšetření krve, moče,rentgenová vyšetření, sonografická vyšetření, kultivační vyšetření, zubní vyšetření,gynekologické, operační riziko, možné komplikace, vlastní edukaci pacientů, ošetřovatelské diagnózy spojené s předoperačním vyšetřením.