Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VLIV KARDIOVASKULÁRNÍ REHABILITACE NA TĚLESNOU ZDATNOST U DIABETIKŮ 2. TYPU S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDEČNÍ

H. Svačinová, L. Mífková, B. Rosenbergová, L. Vymazalová, V. Chludilová, P. Vank, J. Siegelová (Brno)
Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Cíl práce: Zhodnotit účinek kardiovaskulární rehabilitace u diabetiků 2. typu a pacientů bez diabetu s ischemickou chorobou srdeční na tělesnou zdatnost.
Soubor a metody: Vyšetřili jsme 55 mužů, z toho 25 s diabetem 2. typu (DM - věk 64±6r., hmotnost 88±14 kg, BMI 29±5, EF 45±12%) a 30 pacientů bez diabetu (NDM - věk 60±9 r., hmotnost 85±10kg, BMI 28±3, EF 50±8%.). Oba soubory se v uvedených parametrech signifikantně nelišily. Všichni byli 3-4 týdny po prodělaném infarktu myokardu nebo intervenčním výkonu pro ICHS zařazeni do 3 měsíčního kardiovaskulárního kombinovaného tréninku. Parametry tělesné zdatnosti byly získány z výsledků spiroergometrie, kterou všichni podstoupili před a po 3 měsíčním tréninku. Srovnali jsme vstupní i výstupní hodnoty WSL, WSL/kg, VO2SL, VO2SL/kg, RPPSL mezi soubory DM a NDM a v rámci obou souborů jsme tyto parametry hodnotili před a po rehabilitaci.
Výsledky: Vstupní hodnoty tělesné zdatnosti a RPPSL byly u DM signifikantně nižší než u NDM. V obou souborech došlo po 3 měsících kombinovaného tréninku ke statisticky významnému zlepšení všech sledovaných parametrů - kromě hmotnosti a BMI u DM a hodnoty RPPSL u NDM .
                           DM před                  DM po             NDM před          NDM po
 WSL                   95,6±34,8              115,0±38,9**   114,0±29,7+     126,0±29,8*
WSL/kg               1,1±0,4                   1,3 ± 0,5**      1,4 ± 0,4+         1,5±0,4**
VO2SL               1513±411               1726±470**     1720±368+       1859±410*
VO2SL/kg           17,5± 5                   20,1±6,5**       20,6±4,8+         22,6±5,5**
RPPSL               206,7±52,4             236,3±83,2*     208,7±52,5+     244,1±58,5
Před vs. po: * p‹ 0,05, **p ‹ 0,01; DM vs. NDM : + p‹ 0,05
Závěr:Hodnoty tělesné zdatnosti byly před tréninkem u souboru DM významně nižší než u souboru NDM, po absolvování tréninku již rozdíl nebyl statisticky významný. 3měsíční kombinovaný trénink vedl u obou souborů k významnému zlepšení sledovaných hodnot i přes nezměněnou tělesnou hmotnost a BMI u diabetiků.
Podporováno grantem: MSM0021622402