Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RECIDIVUJÍCÍ SUBMASIVNÍ PLICNÍ EMBOLIZACE JAKO PARANEOPLASTICKÝ PROJEV OKULTNÍHO KARCINOMU ŽALUDKU

M. Fedorco, A. Bulava, D. Richter, P. Heinc, J. Lukl, J. Škarda (Olomouc)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Abstrakt: Referujeme případ 35-letého pacienta přijatého na JIP interní kliniky pro 14-ti denní anamnézu recidivujících synkop předcházených atakami námahové dušnosti. Před přijetím bylo provedeno CT angio plic (single slice CT), neprokazující případnou masivní plicní embolii (PE). Transthorakální echokardiografické vyšetření (TTE) prokázalo obraz akutního cor pulmonale (end diastolický rozměr PK 40mm (PLAX), vrcholový gradient trikuspidální regurgitace 80mmHg(A4CH)), 12-ti svodové EKG sinusovou tachykardii se zátěží pravé komory a obrazem SI QIII TIII, laboratorně byly pozitivní D-dimery (1915…9218 ng/ml [0…400]). Pro oběhovou nestabilitu, přes negativní nález na CT angio plic (mono slice CT) a výše uvedené nálezy, byla podaná systémová trombolýza. 18 hodin od podání pacient po protrahované resuscitaci zmírá pod obrazem kardiogenního (zvýšení afterloadu PK) a hypovolemického šoku při komplikujícím krvácení z horní části trávicího traktu.
Sekčně byla potvrzená mnohočetná nádorová embolizace do periferních větví obou plicních arterií, dilatované pravostranné srdeční oddíly. Překvapivě jako zdroj krvácení byla nalezena arodovaná artérie v difuzně zhrubělé a změněné stěně žaludku. Histologicky byl stanoven generalizovaný difúzní exulcerovaný adenokarcinom žaludku z prstenčitých buněk s mnohočetnými metastázami v regionálních lymfatických uzlinách a ve slezině.
Souhrn: Recidivující submasivní PE může být prvním projevem maligního onemocnění. CT angiografie plicníce zůstavá zlatým standardem v diagnostice PE. Ale negativní výsledek tohoto vyšetření, zvláště na single slice přístroji, nesmí vést u pacienta s typickou anamnézou a charakteristickými nálezy pomocných vyšetření k mylnému vyloučení diagnózy PE.
Klíčová slova: plicní embolie, akutní cor pulmonale, karcinom žaludku