Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SRDEČNÍ RESYNCHRONIZAČNÍ LÉČBA - SROVNÁNÍ STŘEDNĚDOBÝCH VÝSLEDKŮ NEMOCNÝCH SE SINUSOVÝM RYTMEM A FIBRILACÍ SÍNÍ

M. Táborský, P. Neužil, E. Mandysová, J. Petrů, T. Mráz (Olomouc)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Výsledky stávajících randomizovaných studií s výjimkou MUSTIC AF přinášejí zatím velmi málo dat o nemocných s pokročilým srdečním selháním a chronickou fibrilací síní (FiS), kteří jsou indikováni k srdeční resynchronizační léčbě (SRL).


Cíl studie: detekovat klinickou odpověď SRL  a monitorovat dlouhodobé přežívání nemocných s FiS a SRL ve srovnání s nemocnými se sinusovým rytmem(SR) a SRL.


Metoda: 115 konsekutivních pacientů roku 2004 indikovaných dle platných doporučeních k SRL bylo sledováno po dobu 21±16 měsíců: v době implantace mělo 84 nemocných SR, 31 mělo evidenci chronické FiS v délce trvání  32±18 měsíců, u 27 z nich byla provedena radiofrekvenční ablace AV uzlu s cílem kontroly komorové odpovědi a 100 % biventrikulární stimulace. Všem nemocných byl implantován kardiostimulátor s možností SRL, u 11 z nich byla levokomorová elektroda zavedena kardiochirurgickou cestou.

Výsledky: tabulka č.1
Během střednědobého sledování zemřelo 11 nemocných, z toho 6 se SR (7.1 %) a 5 s FiS (16.1%). Celková mortalita vztaženo na 100 pacientů a rok byla u SR 10,2 a u FiS 14.1 ( ns ).

   Baseline      FU    
   SR  FiS  p  SR  FiS  p
 Věk  66±10  69±8  ns      
 NYHA  2.9±0.6  3.1±0.6  ns  2.1  2.3  ns
 QRS (ms)  160±31  177±41  <0.05  140±28  145±32  ns
 EF LK (%)  31±8  23±9  <0.05  34±11  32±9  ns
 EDD LK (mm)  62±9  69±10  <0.05  60±11  63±10  ns


Závěr: Fibrilace síní při správně technicky provedené a indikované SRL s kontrolovanou antikoagulační léčbou a komorovou frekvencí má srovnatelné výsledky jako u nemocných se sinusovým rytmem.