Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PARATHORMON A KALCIFIKOVANÁ AORTÁLNÍ STENÓZA

K. Linhartová, G. Štěrbáková, R. Čerbák, J. Racek, L. Trefil, I. Bernat, J. Veselka (Praha, Plzeň, Brno)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod : Časná léze aortální stenózy (AS) se stavbou podobá aterosklerotickému plátu, hlavním rysem progrese vady je však kalcifikace. Parathormon (PTH) je jedním z hlavních regulátorů metabolismu kalcia. Cílem naší práce bylo zjistit, zda existuje asociace  PTH a metabolismu kalcia s AS u pacientů s významnou koronární nemocí.
Metody: Do studie jsme prospektivně zařazovali konsekutivní pacienty s angiograficky  významnou koronární nemocí spojenou s AS (střední transvalvulární aortální gradient ≥30 mm Hg) nebo aortální sklerózou (střední gradient ≤10 mmHg). Porovnali jsme sérové hladiny PTH a parametry metabolismu kalcia mezi oběma skupinami a identifikovali nezávislé rizikové faktory AS pomocí logistické regrese.
Výsledky: Zařadili jsme 122 pacientů s AS (85 mužů) a 101 pacientů s aortální sklerózou (76 mužů). Pacienti s  AS byli starší (71±7 vs 66±7 let; p<0.001), měli vyšší hladinu sérového PTH (57±26 vs 40±18 pg/ml; p<0.001), vyšší 24-hodinovou exkreci fosforu (P) do moči (21±12 vs 17±10 mmol/24 hod; p=0.01), a nižší clearance kreatininu (1.14±0.4 vs 1.25±0.3 ml/sec; p=0.04) než ti s aortální sklerózou. Mezi oběma skupinami nebyly statisticky významné rozdíly v hladině sérového P a ionizovaného kalcia, 24-hodinové exkreci kalcia do moči a výskytu rizikových faktorů: hypertenze, kouření, diabetu, dyslipidemie, hladin LDL a HDL cholesterolu, indexu tělesné hmotnosti  a vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu. Zjistili jsme nezávislou asociaci AS s hladinou PTH (OR 1.04, 95%CI 1.02-1.05; P<0.001) a věkem (OR 1.09, 95%CI 1.03-1.14; P<0.001).
Závěr: U pacientů s významnou koronární nemocí jsme zjistili nezávislou pozitivní asociaci hladiny sérového PTH s kalcifikovanou AS. Zvýšená exkrece fosforu také svědčí pro možnou asociaci změn metabolismu kalcia s kalcifikací aortální chlopně u této skupiny pacientů.