Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE U PACIENTŮ S DIABETEM PO KARDIOCHIRURGICKÝCH VÝKONECH V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI

B. Zinková, V. Bartůňková, L. Bartůněk, I. Kotršálová (Rokycany)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod:  Velkou část pacientů v kardiologické ambulanci tvoří pacienti před a po kardiochirurgickém výkonu. Před operací srdce je základním cílem péče o pacienta normalizace TK, kompenzace diabetu, redukce hmotnosti, dechová cvičení a psychologická příprava pacienta k výkonu včetně specifických vyšetření před CABG a především operacemi chlopní. V pooperační péči se pak jedná o péči o sternotomie a saphenektomie, kontroly pleurálních a perikardiálních výpotků, kontroly a normalizace vnitřního prostředí  a systematické vedení a kontroly v rehabilitační péči. Obzvlášť důslednou péči je nutno věnovat pacientům s diabetem, u nichž je riziko pooperačních komplikací významně zvýšené.      
Soubor a metodika:  Autoři retrospektivně zhodnotili 48 pacientů, kteří podstoupili kardiochirurgický výkon v letech 2005-6. Z nich bylo 27 diabetiků či pacientů s poruchou glukózové tolerance (tj. 56,3 %) a 21 (tj. 43,7 %) nediabetiků. Diabetici byli starší (66,3 vs 61,4 let), měli vyšší výskyt dyslipidémie (96,3 % vs 85,7 %) a vyšší výskyt hypertenze (88,9 % vs 81,0 %). Ze závažných neinfekčních komplikací v pooperační péči jsme zachytili 2 pacienty se srdeční tamponádou s nutností odeslání k akutními provedení perikardiocentézy. Závažné pooperační infekční komplikace zvláště charakteru mediastinitidy se u našich pacientů v pooperačním období nevyskytly. U diabetiků byl vyšší výskyt jakéhokoli sekundárního hojení ran (55,6% vs 38,1%) a významnějších pleurálních výpotků s nutností pleurální punkce (14,8% vs 4,8%). Nebyl rozdíl v pooperačních parézách bránice mezi diabetiky a nediabeticky (18,5% vs 19,0%).
Závěr:   Vysoký podíl diabetiků a pacientů s poruchou glukózové homeostázy u pacientů v kardiologické ambulanci nutí k individuálnímu a specializovanému přístupu v léčbě a pooperační péči vzhledem ke zvýšenému riziku pooperačních komplikací u těchto pacientů.