Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘIŠEL!-SLYŠEL!-VIDĚL!-VÍ? VÝSLEDKY PRŮZKUMU U LAIKŮ V OBLASTI KPR V PROGRAMU ŠŇŮRA ŽIVOTA

D. Hetclová, Š. Bravencová (Olomouc)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

V roce 1992 byla ve Fakultní nemocnici v Olomouci založena Nadace pro Srdce Hané. K aktivitám této nadace patří vznik Klubu kardiaků, zajištění nákupu moderních přístrojů pro kardiology nebo projekty pro časnou diagnostiku infarktu myokardu v terénu.
Jejím cílem je také aktivní vzdělávání populace v oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Na tomto vzdělávání se podílí projekt Šňůra života, kde se formou zábavně-vzdělávacího odpoledne seznamují občané se základní podporou života (BSL) s možností praktického nácviku.

Poslední šňůra života proběhla v říjnu 2006, kde bylo současně s výukou a přednáškami provedeno šetření o znalostech BSL a automatizovaných externích defibrilátorech u široké veřejnosti.
Bylo vyhodnoceno 85 dotazníků, kde respondenti odpovídali na 10 otázek. Výsledky nás informovaly nejen o významu primární prevence, ale budou užity i k přípravě dalšího vzdělávání veřejnosti .