Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

DYNAMIKA KONCENTRACÍ A-FABP JAKO UKAZATEL ZMĚN HMOTNOSTI U OSOB VE VYSOKÉM KARDIOVASKULÁRNÍM RIZIKU

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová, M. Karpíšek (Prostějov, Šternberk, Brno)
Tématický okruh: Sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Úvod: Adipocyte-fatty acid binding protein (A-FABP) je považován za ukazatel metabolického syndromu (MS),  jehož zvýšení je spojeno s kardiovaskulární mortalitou. Nejsou známy informace o dynamice A-FABP vzhledem k redukci hmotnosti. Cíl: ověřit vliv redukce hmotnosti na dynamiku sérových koncentrací A-FABP. Metodika: 189 osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem; vyšetření před, po 3-měsíční agresivní dietní a režimové intervenci a po dalších 3 měsících. Stanoven  v séru A-FABP, insulin, glukóza, cholesterol, HDL, LDL, triglyceridy, vypočten Quicki a BMI a WC. Ze skupiny osob u kterých došlo k poklesu BMI byly následně vybrány podskupiny podle toho, zda-li udržely pokles BMI  po 6 měsících (A) nebo, zda-li u nich  došlo k vzestupu hmotnosti (B). Výsledky: vstupní ukazatele byly typické pro MS (Quicki 0,21; triglyceridy 4,2 mmol/l; BMI 37,6; WC 129 cm); hodnoty A-FABP souvisely s Quicki  a BMI (P<0.01). Po 3 měsících došlo u 145 osob k redukci BMI. U skupiny A jsme nalezli po vzestup A-FABP (42,3 vs 68,3 ug/l; P<0,01) s následným poklesem po dalších 3 měsících (37,1 ug/l; P<0,01). Hodnoty A-FABP korelovaly po 6 měs. s markery MS (P< 0,05). Skupina B vykazovala vzestup A-FABP (ve srovnání s A méně významný; P< 0,01);  hodnoty A-FABP přetrvávaly zvýšené i po 6 měs. (41,9  vs 53,6 vs 50,7  ug/l). U skup. B nebyly,  zjištěny souvislosti mezi A-FABP a  MS.  Rozdíly v dynamice A-FABP u pacientů s trvalou redukcí hmotnosti oproti osobám, které ji neudrží  diskutujeme. Současně se nabízí otázka o  indikaci léčby statiny u osob které podstupují razantní redukci hmotnosti.  Existují důkazy o účincích statinů na snížení A-FABP nezávisle na lipoproteinech. Závěr: dynamika  sérových koncentrací A-FABP by mohla být novým   ukazatelem predikujícím změny tělesné hmotnosti. Otázkou v tomto kontextu zůstává ev. terapeutická intervence  statiny v období razantní redukce tělesné hmotnosti.