Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ROLE STANOVENÍ KALCIOVÉHO SKÓRE POMOCÍ VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT) V KOMBINACI SE ZÁTĚŽOVÝM SPECT ZOBRAZENÍM MYOKARDIÁLNÍ PERFUZE V DETEKCI ICHS

M. Kamínek, E. Sovová, E. Buriánková, I. Metelková, H. Vaverková, D. Stejskal, J. Lukl (Olomouc)
Tématický okruh: Nukleární kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Nukleární kardiologie

Cíl: Analyzovat postavení CT stanovení kalciového (Ca) skóre ve vyšetřovacím algoritmu nemocných se suspektní ICHS a porovnat výsledky se zátěžovým SPECT zobrazením myokardiální perfuze.
Metodika: Ca skóre bylo vyšetřeno u 37 pacientů (29 asymptomatických rizikových pacientů a 8 s  koronarograficky prokázanou ICHS) na PET/CT kameře Siemens Biograph 16. Pro identifikaci kalcifikovaných lézí byla používaná hranice 130 Hounsfieldových jednotek. U pacientů s abnormálním Ca skóre bylo doplněno zátěžové gated SPECT vyšetření (kamera Siemens e.cam., pro kvantifikaci perfuze a funkce byl použit software 4D-MSPECT).
Výsledky: V kontrolním souboru  pacientů s  prokázanou ICHS bylo průměrné Ca skóre 797 ± 545; 6 pacientů s Ca skóre >400, 1 pacient v rozmezí 100-400 a u 1 pacienta bylo skóre nulové (8 dnů po akutním IM jako primomanifestaci ICHS). U asymptomatických pacientů bylo průměrné Ca skóre 78 ± 224; převažovalo nulové (16 pacientů) resp. minimálně zvýšené skóre (3 pacienti). Ca skóre bylo zvýšené u 10 pacientů (5 mírně, 3 středně a 2 měli Ca skóre >400); z těchto pacientů mělo 7 normální SPECT a byli nadále léčeni medikamentózně, 3 pacienti s abnormálním SPECT byli odesláni ke koronarografii (u 2 pacientů s mírnou perfuzní abnormalitou byly nalezeny hraniční stenózy ke konzervativnímu řešení, 1 pacient s rozsáhlou pozátěžovou poruchou perfuze měl zjištěnu nemoc 3 tepen k operačnímu řešení).
Závěr: Z 29 rizikových asymptomatických pacientů byl identifikován 1 pacient s nemocí tří tepen, u něhož bylo indikováno kardiochirurgické řešení. Nález abnormálního Ca skóre je nutné ověřit pomocí zátěžového testu -  z 10 pacientů mělo 7 normální zátěžový perfuzní SPECT. Kombinace obou metod tak umožňuje nově identifikovat podskupinu pacientů s extenzivní subklinickou aterosklerózu, u nichž je vhodná intenzivní medikamentózní léčba.