Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VÝZNAM STANOVENÍ NT-PROBNP V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE DUŠNOSTI

M. Hrdlička, T. Brabec, P. Macek (Brno)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Poster - lékařský, XV. výroční sjezd ČKS

Cíl:
Posouzení významu stanovení NT-proBNP v diferenciální diagnostice dušnosti u pacientů přijímaných na interní oddělení.

Soubor a metodika:
Na OKL VN Brno bylo v období od dubna do září 2006 stanoveno NT-proBNP u 425 pacientů. Následně byla provedena analýza 73 pacientů (41 mužů, 32 žen), u nichž bylo v návaznosti provedeno echokardiografické vyšetření.

Pro hodnocení jsme vybrali několik parametrů:
– hladiny NT-proBNP u systolické dysfunkce levé komory
– hladiny NT-proBNP u izolované diastolické dysfunkce levé komory
– vztah hladin NT-proBNP a klasifikace NYHA
– pokles hladin NT-proBNP při léčbě srdečního selhání
– hladiny NT-proBNP u pacientů bez dysfunkce levé komory

Dále byla provedena stratifikace pacientů dle hodnot NT-proBNP a sledování jejich dalšího osudu po propuštění z nemocnice.

Výsledky:
1. sledování jednoznačně prokázalo nepřímou úměrnost mezi nárůstem NT-proBNP
    a velikostí ejekční  frakce
2. taktéž izolovaná diastolická dysfunkce levé komory je provázena vzestupem hodnot 
    NT-proBNP, i když zde není nárůst tak markantní, jako tomu je u poruchy funkce  
    systolické
3. hodnota NT-proBNP narůstá úměrně se stupněm NYHA klasifikace
4. po nasazení účinné léčby srdečního selhání významně klesá hodnota NT-proBNP 
    při kontrolním vyšetření
5. velmi nízké hodnoty NT-proBNP u dušnosti bez prokázané systolické či diastolické   
    dysfunkce levé komory ( extrakardiální etiologie)

Závěr:
hlavní přínos stanovení NT-proBNP:  - rychlá diferenciální diagnostika dušnosti kardiální
                                                               a nekardiální etiologie
                                                             - monitorování účinnosti terapie srdečního selhání