Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

  rád bych Vás jménem výboru České asociace ambulantních kardiologů pozval na již 7. sjezd naší asociace (ČAAMK), který se uskuteční v termínu 19. – 20. ledna 2024.

Sjezd proběhne prezenční formou v původním formátu našich předešlých sjezdů, tedy opět od pátku odpoledne do soboty dopoledne. Opětovně se sejdeme v Olomouci v hotelu Clarion.

Hlavními tématy na tomto sjezdu budou jako tradičně novinky, guidelines, které byly předneseny na výročním sjezdu ESC v létě 2023. Budou to zejména:

  • Akutní koronární syndrom
  • Kardiomyopatie
  • Kardiologičtí pacienti a diabetes
  • Opětovně nekardiální operace kardiaků
  • Infekční endokarditis
  • Srdeční selhání update 2023
  • Geriatrická kardiologie se zaměřením na předoperační přípravu a antitrombotickou léčbu u „frailty“ pacientů

 

Stejně jako v loňském roce proběhne ve spolupráci s Pracovní skupinou kardiovaskulární rehabilitace samostatný blok této pracovní skupiny zabývající se aktuálními otázkami této  problematiky.

Součástí sjezdu bude již tradičně výstava farmaceutických a zdravotnických firem z oblasti kardiologie.

 

 Zároveň si Vás všechny dovoluji pozvat na setkání členů České asociace ambulantních kardiologů a účastníků sjezdu, které se uskuteční v pátek 19. ledna od cca 19,30 hod v hotelu Clarion.

Věříme, že i tento nadcházející sjezd bude pro Vás všechny přínosem jak odborným, tak společenským. Těšíme se na setkání s Vámi všemi v Olomouci.

 

S kolegiálním pozdravem

Za organizační a programový výbor

 Foto_dr._Ivan_Karel_-_cerven_2019.jpg

MUDr. Ivan Karel

předseda ČAAMK