Úvodní slovo

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci rozhodl Výbor České asociace ambulantních kardiologů, že se 5. sjezd naší asociace (ČAAMK), který se měl konat virtuálně 23. ledna, uskuteční v náhradním termínu.

Současná situace, kdy ve vnitřních prostorách mohou být pouze 2 osoby, nám znemožňuje i virtuální podobu akce a zjevně se to zásadně za 14 dní nezlepší….

Výbor asociace se rozhodl přesunout sjezd na září, kdy už doufáme v prezenční podobu sjezdu. Termín a místo konání budou upřesněny dodatečně.

Plánujeme sjezd uskutečnit ve formátu předešlých našich sjezdů, tedy pátek odpoledne a sobota dopoledne.

Omlouvám se za případné komplikace, ale tyto změny si vynutila současná situace. Věřím, že nám i do budoucna zachováte přízeň a budeme se moct sejít na našem sjezdu osobně a v lepších časech.

Srdečně Vás zdravím a děkuji.

S pozdravem
MUDr. Ivan Karel – za výbor ČAAMK


 

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

  dovolte nám pozvat Vás na již 5. výroční sjezd České asociace ambulantních kardiologů (ČAAMK). Jak víte, okolnosti nám příliš nepřejí, a tak i my jsme museli změnit tradiční prezenční formu sjezdu na formu virtuální. Sjezd se tentokrát uskuteční v jednom dni, v sobotu 23. ledna 2021. I pro tentokrát jsme se snažili sestavit atraktivní program, který reflektuje nová doporučení Evropské i České kardiologické společnosti. Nosnými tématy bude management pacientů s fibrilací síní, vrozené srdeční vady v dospělosti, sport a sportovní kardiologie u kardiologicky nemocných, novinky při léčbě pacientů s NSTEMI, zobrazovací metody v kardiologii a kontroverzní téma telemediciny a e-mediciny. Přednášejícími budou vždy odborníci v dané problematice a jako vždy budou tyto přednášky doplněny i o firemní sdělení.

   Věříme, že si z této nabídky vyberete, a rovněž věříme, že další náš sjezd se uskuteční již tradiční, prezenční formou.

   Budeme se na Vás všechny těšit, za organizační a programový výbor

Foto_dr._Ivan_Karel_-_cerven_2019.jpg

MUDr. Ivan Karel

předseda ČAAMK