Obecné informace

Místo konáníClarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703/84, 700 30 Ostrava, https://www.clarioncongresshotelostrava.com/cs/

Parking: Pro neubytované účastníky je parkování v hotelu zpoplatněno částkou 25 Kč/hod nebo 150 Kč/den za osobní auto.

Registrace: Všechny formy registrace jsou možné pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém. K dispozici jsou všechny formy přihlášek (aktivní, pasivní – individuální, skupinová, firemní), pro přihlášení používejte přístupové jméno a heslo, které jste zvolili při dřívější registraci, např. na Výroční sjezd ČKS. Nově registrovaní použijí ikonu „nový uživatel“. Pokud si své přihlašovací údaje nepamatujete, kontaktujte e-mailem organizační sekretariát, rádi Vám pomůžeme.

Abstrakta k aktivní účasti je možno posílat v českém jazyce opět přes on-line systém ČKS do 20. 3. 2022 24:00h. Potvrzení o zařazení sdělení či jeho odmítnutí bude odesláno autorovi e-mailem do 25. 3. 2022. Součástí bloku s originálními pracemi a kazuistikami bude soutěž o ceny. Vítězná abstrakta budou prezentována formou posterů.

Definitivní tištěný program bude součástí kongresových materiálů a bude k dispozici na místě při registraci. V elektronické podobě bude finální program k dispozici na webových stránkách České kardiologické společnosti od 10. 3. 2022.

Účast na workshopu je bezplatná pro účastníky s předchozí on-line registrací. On-line registrace je možná do 30.3.2022 do 24:00 hodin. Po tomto datu bude možné se registrovat na místě, registrace na místě bude zpoplatněná částkou 500,- Kč.

Společenský večer: 
Vstupenky na společenský večer, který se bude konat dne 7.4.2022 od 19:00 hodin v Malém sále auly Gong v Areálu Dolní Vítkovice, si můžete zakoupit za 250,- Kč přímo při on-line registraci nebo na místě.

Vzdělávací akce bude pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK (ID vzdělávací akce 106084) a bude ohodnocena 18 kredity pro lékaře.

Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání dle vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb.

Certifikáty o účasti budou vydávány při registraci.

CMD_ePCR_Rotating_Banner_(2).gif