Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na jubilejním XXVIII. workshopu intervenční kardiologie, který bude probíhat v Hradci Králové ve dnech 11. - 13. dubna 2018 v aule Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1227/4.

Workshop se po třech letech vrací do Hradce Králové. Chceme zde pokračovat v tradici přednášek, živých i předtočených přenosů s interaktivní diskuzí k aktuálním tématům intervenční kardiologie současnosti, a to s důrazem na praktické aspekty perkutánních koronárních intervencí i nekoronárních intervenčních výkonů. Dlouholetou součástí našich workshopů je sesterská sekce. Znovu bude zařazena sekce pro mladé (nejen intervenční) kardiology. Budou probrána témata, která by měla být součásti znalostí ke kardiologické atestaci. Plánujeme opět uspořádání „kulatého stolu“ za účasti členů ČAIK s organizátory a plátci zdravotnické péče.

Těšíme se na opětovné setkání s Vámi a doufáme, že i díky Vaší účasti bude XXVIII. workshop intervenční kardiologie úspěšný. 

Doc. MUDr. Josef Šťásek, PhD.                                               Doc. MUDr. Martin Mates, CSc.
Předseda organizačního výboru                                               předseda výboru ČAIK