Zadání abstrakta + info k aktivní účasti

Deadline pro zadání abstrakta byl 10. leden 2020

V tuto chvíli probíhá sestavování programu, informaci o zařazení sdělení (ústní/poster) bude odesláno do poloviny března.

Členy ČKS prosíme o zadání abstrakta  přes jejich členský účet, ostatní přes účet, který si v minulosti vytvořili, ti, kteří vstupují poprvé, zvolí "Nový účet - jednotlivec". 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sekretariát ČKS (tel 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz).

Abstrakta

Při zadávání abstrakt dbejte instrukcí ve formuláři, u standardního abstrakta vyplňte tematický okruh a typ sdělení (ústní, poster) , případně zda hlásíte abstrakt do Soutěže mladých kardiologů.

Přihlášky do sekce To nejlepší z české kardiologie je možné zadat přes krátký formulář u zadávání abstrakta. 

Soutěž mladých kardiologů 

je určena pro lékaře do 35 let. Tři vítězné práce budou vyhlášeny na Gala večeru ČKS a odměnou bude sponzorovaná účast (včetně cesty a ubytování) na ESC kongresu v Amsterdamu 2020 nebo jiném zvoleném kongresu (do částky 30 tis. Kč). 

To nejlepší z české kardiologie

Tato sekce prezentuje každoročně na výročním sjezdu ČKS nejlepší původní vědecké práce členů ČKS, vzniklé na pracovičtích v ČR a publikované v předchozím kalendářním roce v mezinárodních časopisech s impakt faktorem >2,0. Citace všech přihlášených prací (pokud splňují níže uvedené podmínky) jsou zveřejněny v programu sjezdu a několik nejlepších (podle hodnoty IF) pak prezentováno ve speciální sekci během sjezdu. Tři nejlepší jsou rovněž oceněny výborem ČKS. I práce, které nejsou vybrány k ústní prezentaci samozřejmě patří mezi to nejlepší, co česká kardiologie na poli výzkumu vyprodukovala.

Podmínky pro přihlášení práce:

  • Práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem > 2,0 v průběhu posledního kalendářního roku před sjezdem ČKS, na který je přihlášena
  • Práce musí vzniknout na pracovišti v České republice
  • Prvním autorem musí být člen ČKS
  • Musí jít o původní práci, prezentující vlastní výzkumné výsledky (nemůže se jednat o přehledný      článek, editorial, abstrakt ani o kasuistiku). Nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře)

Hodnotící komise vybere tři nejlepší práce, jejichž autoři budou vyhlášeni při Gala večeru ČKS a odměněni finančním obnosem (1. místo - 50 tis. Kč, 2. místo - 30 tis., 3. místo - 10 tis. Kč)


Další informace pro aktivní účastníky

Na základě recenzního řízení, které bude probíhat od 12. 1. 2020 do 20.1. 2020, budou vybrána ústní a posterová sdělení (lékařská, sesterská a technická). Informace o zařazení, případně odmítnutí, abstrakta bude autorovi zaslána e-mailem do poloviny března 2020. 

V témže čase dostanou potvrzení o zařazení sdělení i autoři vyzvaných přednášek v blocích pracovních skupin /odborných společností či firemních sympozií.

Ústní sdělení (lékařské, sesterské, technické)

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
audiovizuální technika: počítačová projekce

Prezentace bude možné zaslat (nahrát) předem přes webové rozhrzaní, event. je možné je odevzdat přímo na sjezdu nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, ve "slide-room" (buď v pavilonu A nebo v pavilonu E, není podstatné, ve kterém sále je prezentace zařazena, slide-rooms jsou propojeny).

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem (u nedělních přednášek pak zaslat předem nebo odevzdat v registraci sjezdu v sobotu 16. 5.2020).
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS 

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

Posterová sdělení (lékařská)

budou rozdělena do 2 sekcí - pondělí a úterý  

Z přijatých posterů vybere programový výbor 1 vítězný (dle hodnocení v recenzním řízení), který bude slavnostně vyhlášen v úterý 19.5. na Gala večeru ČKS a odměněn.

Postery budou prezentovány pouze elektronicky, a to na panelech ve foyer sálu Praha. Informace k technickým požadavkům na velikost posterů budou oznámeny autorům s přijetím posteru do programu sjezdu v březnu.

Posterová sdělení (nelékařská - sesterská a technická)

Pro nelékařské postery je vyhrazen prostor u sálu, kde budou probíhat nelékařské sekce - ústní prezentace. Každý poster bude mít svůj panel o velikosti 86 x 156 cm.

Abstrakta (krátné souhrny sdělení)

budou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS - Program - aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve virtuální Knize abstrakt.

 

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).