Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

rádi bychom Vás pozvali na XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 17. - 20. května 2020 opět v prostorách brněnského výstaviště. Odborná část sjezdu bude tradičně složena převážně z bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti. Nezanedbatelnou část však budou tvořit bloky s vědeckými sděleními účastníků, pro jejich zaslání je tradičně nastavena uzávěrka na 10. leden 2020. Jako vždy se v našem programu objeví i sekce sestavené spřátelenými odbornými společnostmi, které se podílejí na péči o nemocné s kardiovaskulárními chorobami.

V programu by se mělo objevit více interaktivních sekcí, neboť velice stojíme o větší zapojení všech účastníků. Neopomene zařadit bloky určené především pro mladé kardiology v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí.

Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout navštívit všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto pro Vás již tradičně připravujeme přístup k prezentacím, které se svolením autorů najdete na webových stránkách ČKS v sekci Kardio365. Chystáme i bohatší mediální pokrytí celého sjezdu a budeme rádi, pokud nám v této aktivitě pomůžete a poskytnete zpětnou vazbu, jak ji vnímáte.

I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální využití elektronických médií včetně inovovaného elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

Jako tradičně bude celý sjezd rámován dalšími aktivitami, mezi něž již neodmyslitelně patří kardio běh Jiřího Tomana, pro příští rok i s novými kategoriemi.

Předem děkujeme všem, kteří se aktivně zapojí do přípravy sjezdu a pevně věříme, že Vás jeho program zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Linhart_resize.jpg

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda České kardiologické společnosti
předseda programového výboru

Taborsky_resize.jpg

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda organizačního výboru

Místo konání

reál Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
pavilony A a E

 

foto_vystaviste.jpg


Pavilon A

 • sály Rotunda, Morava
 • Agora Hub
 • Slide-room (Central Speaker´s Service Center) - vedle sálu Morava

 • firemní expozice (pav. A1)

 • jídelna pro výdej obědů a coffee breaků (pav. A2)
 • restaurace (pav. A3) - výdej obědů pro firmy a VIP hosty
 • Kavárna (pav. A2)

Pavilon E

 • REGISTRACE (II. patro)
 • sály Praha, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc, posterová lékařská sekce, posterová sesterská sekce a posterová sekce technická
 • centrální jídelna pro výdej obědů (přízemí pav. E)
 • kavárna - foyer sálu Praha
 • coffee break (přízemí pav. E)

 • Slide-room (I. patro)

Parkování

 • Expoparking - krytá garážová stání naproti hotelu Holiday Inn, cena za celou dobu sjezdu - 420,- Kč. Parkovací lístek si vyměňte v registraci sjezdu za permanentní lístek, který Vám umožní opakovaně opouštět garážová stání po celou dobu sjezdu. V případě kratšího parkování je výhodnější uhradit hodinovou sazbu (15,-Kč/hodinu) přímo v parkingu.
 • Na ostatních plochách kolem výstaviště, která jsou v majetku magistrátu města Brna, je oprávněno město vybírat poplatek ve výši 150,- Kč /den. 

Volný vjezd do areálu výstaviště
(kartu je možné objednat a uhradit předem - bude zaslána poštou nebo zakoupit na místě v registraci)

 • Celosjezdový - 650,- Kč (umožňuje vjezd do areálu na dobu sjezdu, přes noc musí být auto mimo areál)
 • Jednodenní - 350,- Kč

 

Wifi připojení

V pavilonu E je možné se připojit v REGISTRACI (II. patro) k síti KARDIO2020, heslo „cksregistrace

v ostatních prostorách sjezdu pak k síti: KARDIO2020, heslo „kongreskardio

Zadání abstrakta + info k aktivní účasti

Deadline pro zadání abstrakta byl 10. leden 2020

V tuto chvíli probíhá sestavování programu, informaci o zařazení sdělení (ústní/poster) bude odesláno do poloviny března.

Členy ČKS prosíme o zadání abstrakta  přes jejich členský účet, ostatní přes účet, který si v minulosti vytvořili, ti, kteří vstupují poprvé, zvolí "Nový účet - jednotlivec". 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte sekretariát ČKS (tel 543 213 825, e-mail: cks@kardio-cz.cz).

Abstrakta

Při zadávání abstrakt dbejte instrukcí ve formuláři, u standardního abstrakta vyplňte tematický okruh a typ sdělení (ústní, poster) , případně zda hlásíte abstrakt do Soutěže mladých kardiologů.

Přihlášky do sekce To nejlepší z české kardiologie je možné zadat přes krátký formulář u zadávání abstrakta. 

Soutěž mladých kardiologů 

je určena pro lékaře do 35 let. Tři vítězné práce budou vyhlášeny na Gala večeru ČKS a odměnou bude sponzorovaná účast (včetně cesty a ubytování) na ESC kongresu v Amsterdamu 2020 nebo jiném zvoleném kongresu (do částky 30 tis. Kč). 

To nejlepší z české kardiologie

Tato sekce prezentuje každoročně na výročním sjezdu ČKS nejlepší původní vědecké práce členů ČKS, vzniklé na pracovičtích v ČR a publikované v předchozím kalendářním roce v mezinárodních časopisech s impakt faktorem >2,0. Citace všech přihlášených prací (pokud splňují níže uvedené podmínky) jsou zveřejněny v programu sjezdu a několik nejlepších (podle hodnoty IF) pak prezentováno ve speciální sekci během sjezdu. Tři nejlepší jsou rovněž oceněny výborem ČKS. I práce, které nejsou vybrány k ústní prezentaci samozřejmě patří mezi to nejlepší, co česká kardiologie na poli výzkumu vyprodukovala.

Podmínky pro přihlášení práce:

 • Práce musí být publikována v časopise s impakt faktorem > 2,0 v průběhu posledního kalendářního roku před sjezdem ČKS, na který je přihlášena
 • Práce musí vzniknout na pracovišti v České republice
 • Prvním autorem musí být člen ČKS
 • Musí jít o původní práci, prezentující vlastní výzkumné výsledky (nemůže se jednat o přehledný      článek, editorial, abstrakt ani o kasuistiku). Nemůže se jednat ani o práci vzniklou v zahraničí (např. při studijním pobytu českého lékaře)

Hodnotící komise vybere tři nejlepší práce, jejichž autoři budou vyhlášeni při Gala večeru ČKS a odměněni finančním obnosem (1. místo - 50 tis. Kč, 2. místo - 30 tis., 3. místo - 10 tis. Kč)


Další informace pro aktivní účastníky

Na základě recenzního řízení, které bude probíhat od 12. 1. 2020 do 20.1. 2020, budou vybrána ústní a posterová sdělení (lékařská, sesterská a technická). Informace o zařazení, případně odmítnutí, abstrakta bude autorovi zaslána e-mailem do poloviny března 2020. 

V témže čase dostanou potvrzení o zařazení sdělení i autoři vyzvaných přednášek v blocích pracovních skupin /odborných společností či firemních sympozií.

Ústní sdělení (lékařské, sesterské, technické)

jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina
audiovizuální technika: počítačová projekce

Prezentace bude možné zaslat (nahrát) předem přes webové rozhrzaní, event. je možné je odevzdat přímo na sjezdu nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přednáška zařazena, ve "slide-room" (buď v pavilonu A nebo v pavilonu E, není podstatné, ve kterém sále je prezentace zařazena, slide-rooms jsou propojeny).

U videosouborů je nutnost dodat prezentaci 24 hodin předem (u nedělních přednášek pak zaslat předem nebo odevzdat v registraci sjezdu v sobotu 16. 5.2020).
Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS 

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word. 
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat:  DVD, USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

Posterová sdělení (lékařská)

budou rozdělena do 2 sekcí - pondělí a úterý  

Z přijatých posterů vybere programový výbor 1 vítězný (dle hodnocení v recenzním řízení), který bude slavnostně vyhlášen v úterý 19.5. na Gala večeru ČKS a odměněn.

Postery budou prezentovány pouze elektronicky, a to na panelech ve foyer sálu Praha. Informace k technickým požadavkům na velikost posterů budou oznámeny autorům s přijetím posteru do programu sjezdu v březnu.

Posterová sdělení (nelékařská - sesterská a technická)

Pro nelékařské postery je vyhrazen prostor u sálu, kde budou probíhat nelékařské sekce - ústní prezentace. Každý poster bude mít svůj panel o velikosti 86 x 156 cm.

Abstrakta (krátné souhrny sdělení)

budou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS - Program - aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu. Abstrakta přednášek budou uveřejněna ve virtuální Knize abstrakt.

 

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

 

Informace k pasivní účasti

Registrace k pasivní účasti je možná předem (do 25. dubna 2020) pouze on-line (přes účet v systému) nebo na místě za vyšší poplatek

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY

  

 

  
  

zaplaceno do 30.4.2020

  
  

zaplaceno na místě (v hotovosti nebo kartou)

  

Členové ČKS

1.500,- Kč

2.000,- Kč

Členové ČKS do 30 let

600,- Kč

800,- Kč

Nečlenové ČKS

2.500,- Kč

3.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci - členové ČKS

600,- Kč

1.000,- Kč

Nelékařští zdr.pracovníci

1.100,- Kč

1.500,- Kč

Jednodenní účast

800,- Kč

900,- Kč

Čestní členové ČKS, důchodci, studenti (pregraduální studium), hosté, členové ČKS na mateřské/rodičovské dovolené

zdarma

zdarma

Předsedající, první autoři vyzvaných sdělení v blocích PS, odborných společností

zdarma

zdarma

Tisk

200,- Kč

300,- Kč

Vystavovatelé (dle velikosti stánku)

zdarma/2.500,-   Kč

zdarma/3.000,- Kč

Vystavovatelé - částečná registrace (vstup pouze do pav. A1)

500,- Kč

500,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborná jednání, kongresovou tašku, dvě poukázky na obědy (18. a 19. května), kávové přestávky (dopolední, odpolední) 18. a 19. května a bezplatný vstup na Slavnostní zahájení sjezdu s uvítacím koktejlem 17.května. Obědy budou vydávány v pondělí a v úterý mezi 12,40 - 13,30 hod, dopolední coffee breaky od 10,40 - 11,10 hod a odpolední od 14,30 do 15,00 hod. Obědy i coffee breaky budou vydávány v jídelnách v přízemí pav. E a v A2.

Účastníci sjezdu na mateřské nebo rodičovské dovolené mají REGISTRACI ZDARMA. Na registraci musí předložit na vyzvání kopii rodného listu dítěte.  REGISTRACE BUDE OTEVŘENA NA MÍSTĚ: (pavilon E, II. patro)
Neděle 17.5.. od 10,00 do 20,00 hod
Pondělí 18.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Úterý 19.5.. od 7,30 do 18,00 hod
Středa 20.5. od 8,00 do 12,00 hod

Tištěný Program
Upozorňujeme účastníky sjezdu, že nebudou mít automaticky k dispozici TIŠTĚNÝ PROGRAM SJEZDU, pdf je možné si stáhnout z webu cca měsíc před akcí, případně si vytisknout jen "Můj osobní program" či si stáhnout aplikaci do mobilních zařízení. V případě zájmu o tištěný program je možné si jej přiobjednat při registraci na sjezd (za 50,- Kč).

Bezplatné vystavovatelské registrace opravňují pouze ke vstupu do pavilonu A1 a na odborná jednání, u částečných vystavovatelských registrací pouze do pavilonu A1 + poukázka na oběd

Snížený registrační poplatek platný pro on-line registraci je nutné uhradit nejpozději do 30. dubna 2020. Ti, kteří se registrují předem (on-line) a nestihnou platbu provést, jsou povinni uhradit zvýšený registrační poplatek na místě.

Platby za registrační poplatek posílejte na účet ČKS až po obdržení e-mailového potvrzení registrace, kde budou uvedeny i všechny platební instrukce. Jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo.

V případě, že budete požadovat o zaplacení reg. poplatku (vstupenky na Spol. večer, programu) potvrzení (daňový doklad), je nutné o něj zažádat buď přímo při registraci nebo nejpozději v měsíci, kdy byla platba poukázána. Na pozdější žádosti nebude možné brát zřetel.

V případě, že budete požadovat vystavení faktury PŘED ÚHRADOU, je nutné o vystavení faktury požádat e-mailem (cks@kardio-cz.cz).

UHRAZENÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK JE MOŽNÉ VRÁTIT NEJPOZDĚJI DO 30. DUBNA 2020 PO ODEČTĚNÍ 25% STORNO POPLATKU.

Pro skupinovou registraci (2 a více osob) platí stejné zásady jako pro individuální. Provádí se taktéž přes on-line systém - "Můj účet" zadavatele skupinové registrace.
Primárně se registruje nejdříve jednotlivec (firma) a poté ve své sjezdové nabídce zvolí "skupinovou registraci".

Při zadávání jednotlivých členů skupinové registrace je požadováno příjmení, jméno, dále typ registrace a požadavek na vystavení certifikátu. Po ukončení zadávání dojde zadavateli e-mailové potvrzení s potvrzením všech registrací včetně uvedení subregistračních čísel jednotlivých skupinově registrovaných. Při úhradě registračního poplatku je tedy možné buď poukázat celou platbu za skupinu pod hlavním registrační číslem (var.symbol) nebo mohou jednotliví skupinově registrovaní platit pouze za sebe s uvedením svého subregistračního čísla. Pokud bude uhrazena částka pod hlavním reg.číslem, která nebude odpovídat celkové částce za registraci, nebude připsána ke skupině. Pokud hradíte za část skupinově registrovaných, vždy informujte organizační sekretariát, za které členy je úhrada provedena.