Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti, vážení hosté,

   rádi bychom Vás pozvali na XXVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti s mezinárodní účastí, který se bude konat ve dnech 12. - 15. května 2019, jako tradičně v Brně. Odborná část sjezdu bude velmi intenzivní a program bude složený převážně z edukačních bloků navržených asociacemi a pracovními skupinami naší společnosti a vědeckými sděleními účastníků.

   V programu by se mělo objevit mnoho interaktivních sekcí, debat pro a proti a osvědčené edukační bloky, včetně bohatých sekcí určených především pro mladé kardiologii v předatestační přípravě. Výrazně bohatší by měla být i účast zahraničních hostí. Nosnými tématy sjezdu budou kardiomyopatie a vzácná onemocnění v kardiologii, stratifikace rizika náhlé srdeční smrti a téma současnosti i budoucnosti nekoronárních intervencí. 

  Je samozřejmé, že v průběhu sjezdu není možno fyzicky zvládnout všechna zajímavá sdělení a bloky. Proto jsme pro vás stejně, jako v loňském roce připravíme přístup k prezentacím se svolením autorů na webových stránkách ČKS. Kdykoliv se pak k nim budete moci vrátit. I příští rok se náš sjezd bude snažit o maximální integraci elektronických médií včetně elektronického programu. Pro ty z Vás, kteří nejsou s tímto trendem srozuměni, bude stále v limitovaném množství zachován program tištěný. Byli bychom však rádi, aby i s ohledem na ekonomickou a ekologickou zátěž využití elektronických médií převládlo.

  Sjezd bude rovněž prezentací dialogu ČKS s Ministerstvem zdravotnictví, plátci zdravotní péče, dalšími odbornými společnostmi a poprvé bude výrazně akcentována digitální podoba edukačních programů

 Pevně věříme, že Vás program našeho sjezdu zaujme a těšíme se na setkání s Vámi v Brně

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc
předseda organizačního výboru

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA
předseda České kardiologické společnosti

prof_Linhart

Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc, FESC. FCMA
předseda programového výboru