Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 

 

dovolte mi, abych Vás jménem výboru České asociace srdečního selhání pozval na XXVII. výroční konferenci ČASS, která se uskuteční ve dnech 8.11.-9.11.2024 v hotelu Orea Resort Santon v Brně.

Vzhledem k explozivnímu nárůstu novinek v problematice srdečního selhání, stejně jako k výrazně narůstajícímu významu tohoto tématu v rámci celé kardiologie bude program konference poprvé rozložen do dvou dnů, což vytvoří větší prostor pro odborná sdělení i neformální společenská setkání. Vedle ČASS se na tvorbě programu budou podílet PS K35 a PS Chorob myokardu a perikardu.

 

Věříme, že se nám podaří připravit zajímavý a odborně obohacující program a těšíme se na interaktivní diskuze v příjemné a neformální atmosféře v blízkosti Brněnské přehrady.  

 

prof._Krejci_-_leden_2024.jpeg

prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., FHFA

Předseda ČASS