Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych vás jménem výboru České asociace srdečního selhání pozval na XXVI. výroční konferenci ČASS, která se uskuteční dne 19.10.2022 v NH hotelu v Olomouci prezenční formou.

Program konference bude zahrnovat odborné přehledové přednášky, volná sdělení a kazuistiky. Budeme diskutovat aktuální problémy a novinky v diagnostice a léčbě srdečního selhání.

Obohacením konference bude jistě účast zástupců PS Kardio 35, která se na tvorbě programu podílí.

Těšíme se na setkání s vámi v Olomouci.

 

Prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA, FHFA

Předseda ČASS