Úvodní slovo

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové České kardiologické společnosti,

dovolujeme si vás pozvat na sympózium, které je věnováno dvaceti letům od implantace prvních biventrikulárních kardiostimulátorů, které proběhly prakticky současně na pracovištích Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce a Kliniky kardiologie IKEM na sklonku jara 1999.

Srdeční resynchronizační léčba, jejíž počátky lze mapovat již v období konce osmdesátých let, přinesla zcela novou entitu do nefarmakologické léčby pokročilého srdečního selhání u pacientů s komorovou dyssynchronií, a to včetně jasných dat o snížení mortality takto léčených pacientů proti placebu nebo proti jednodutinovému ICD. Počáteční entusiasmus a překotné období spojené shledáním možností např. echokardiografické optimalizace výsledků léčby a dalších poměrně komplikovaných technik zlepšujících výsledky léčby, bylo vystřídáno racionálními a poměrně jednoduchými doporučeními pro implantaci, optimalizaci a sledování pacientů.

I po více než dvaceti letech zůstává resynchronizační léčba fascinujícím příkladem toho, jak poměrně jednoduchá terapie může zcela zásadně zlepšit osud nemocných, jejichž prognóza je i navzdory pokrokům ve farmakologické léčbě nepochybně nepříznivá. Nicméně je nezbytné zdůraznit potřebuindividualizovaného posouzení možností léčby srdečního selhání a využití komplexního přístupu– nejen implantabilní přístroje, ale i katetrizační ablace, dálková monitorace, mechanické srdeční podpory a další postupy doplňují spektrum současných léčebných metod.

S potěšením můžeme konstatovat, že se vůbec nemusíme stydět za výsledky resynchronizační léčby v České republice v evropském i světovém kontextu (obr. 1 a 2), což jasně dokazují data z EHRA WhiteBook

Obr. 1: Počet implantací CRT na milion obyvatel v ČR
graf1.png

Obr. 2: Počet implantací CRT na milion obyvatel v státech východní Evropy
graf2.png

Odborný program bude v češtině, ale jeho součástí budou i přednášky dvou předních odborníků v oblasti resynchronizační terapie v angličtině. Jedním z nich je dr Francisco Leyva z Birminghamu a druhým dr CarstenIsrael z Bielefeldu.

Budeme potěšeni, pokud Vám toto sympózium přinese nové informace o resynchronizační léčbě srdečního selhání. Současně by nám mělo umožnit vzájemné setkání, neformální diskuzi a stanovení úkolů do budoucnosti.

Registrovat se můžete online zde.

Miloš Táborský Josef Kauzner

Praha dne 17. května 2019