Úvodní slovo

Milé kolegyně a vážení kolegové,

výbor České asociace pro srdeční rytmus ve spolupráci se Slovenskou asociáciou srdcových arytmií si vás dovoluje pozvat na výroční XX. sjezd našich asociací, který se uskuteční v termínu 5. –7. listopadu 2023 v Clarion Congres hotelu v Ostravě.

Arytmologie je dynamicky se rozvíjející obor a od našeho posledního společného setkání se objevilo mnoho nového. V oblasti katetrizačních ablací se prosadila elektroporace, která se stala dominantní metodou léčby fibrilace síní. V oblasti přístrojové léčby přibývá stále více důkazů, že stimulace převodního systému v porovnání s konvenčními stimulačními technikami může u řady našich pacientů přinést prospěch.

Součástí letošního výročního sympózia budou přednášky zahraničních hostů, které jsme připravili ve spolupráci s Evropskou asociací pro srdeční rytmus (EHRA), dále interaktivní sekce věnované interpretaci EKG a intrakardiálních záznamů z implantabilních přístrojů. Podobně jako v minulých letech bychom v programu sympózia chtěli dát prostor mladé generaci kardiologů, sester a techniků ve zdravotnictví, kteří se v arytmologii již angažují nebo práci v tomto oboru zvažují. Součástí sjezdu budou také satelitní „hands-on“ workshopy, v nichž si každý bude moci sám vyzkoušet nové technologie.

Těšíme se na setkání s vámi všemi. Termín pro zaslání abstrakt je 25.září 2023.

  

thumbnail_Peichl.Petr_400x600.jpg

Doc. MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
Předseda, Česká asociace pro srdeční rytmus

142806162_4215121228521432_5975196582402505173_n.jpg

MUDr. Ľuboš Urban, PhD.
Prezident Slovenské asociácie srdcových arytmií