Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,

je mimořádní doba, bezprecendentní. Před rokem, během naší minulé konference, by nikoho z nás nenapadlo, co přinesou následující měsíce. Nyní jsme uprostřed druhé vlny koronavirové krize, je vyhlášen vyjímečný stav a naše mysl, nejen ta odborná část, je přehlcena COVIDovou problematikou. Tato atmosféra nesvědčí odborným konferencím, značná část je rušena, zbylé jsou převedeny na virtuální. Tak jak jsme někteří z nás dříve s jistým despektem shlíželi na virtuální svět sociálních sítí a nových technologií, nyní jsme jeho aktivní součástí a hledáme v něm své místo. Těch klasických totiž nějak rychle ubylo…

A tak i naše letošní konference bude jiná. Odstupující výbor naší asociace přistoupil k rozhodnutí jí uskutečnit virtuálně. Jsme přesvědčeni, že i v této složitě době je třeba se dále vzdělávat v akutní a intenzívní kardiologii, reagovat na aktuální situaci a řešit palčivé problémy intenzívní péče. Denně jsme vystavení složité triagi pacientů, úvahám o alokaci zdrojů, rozhodování o přiznání, či nerozšiřování, nebo dokonce ubírání péče. V době, kdy píši tento úvodník, stojí polní nemocnice v Praze a v Brně, kapacity nemocnic jsou těsně před vyčerpáním a přibývá zdravotníků s nemocí COVID-19. Netušíme, co bude následovat příští týden.

V tomto kontextu plánujeme dvoudenní virtuální konferenci, která se bude konat ve dnech 6. a 7. prosince 2020. Odborný program bude zahrnovat výše zmíněná aktuální témata, i ta tradiční, povětšinou formou vyzvaných sdělení. Součástí programu budou i virtuální posterové sekce, lékařská i sesterská. První den kongresu se opět budou konat workshopy, tentokrát interaktivní a pro neomezený počet účastníků. Konference bude zdarma pro všechny registrované.

Doba vskutku není jednoduchá, a tak se těším na Vaši účast a virtuální setkání s Vámi.

 

Prof. MUDr. Jan Bělohlávek, PhD.
Prezident konference a předseda výboru České asociace akutní kardiologie ČKS