Úvodní slovo

Milé kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé,

srdečně Vás zveme na 16. konferenci České asociace akutní kardiologie, která se letos bude konat ve dnech 2. - 4. prosince 2018 opět v kongresových prostorách hotelu Thermal v Karlových Varech. Odborný program bude zahrnovat jak vyzvané přednášky, tak původní sdělení týkající se přednemocniční i nemocniční akutní a intenzivní kardiologické péče. Součástí programu bude posterová sekce a sekce sesterská. Před zahájením kongresu (2.12. cca od 10 do 14 hod, čas bude ještě upřesněn) se pro předem přihlášené uskuteční kurz Ultrazvuková diagnostika na JIP a workshopy Kardiopulmonální resuscitace a Hemodynamika akutních stavů. Dále se můžete těšit na interaktivní i kazuistické sekce, sdělení typu „jak na to“ a „když se nedaří“.

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Karlových Varech

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
Prezident konference a předseda výboru České asociace akutní kardiologie ČKS