1 online
 
Change language:    
Menu

Vyhledávání v abstraktech

Sponzor

Info k aktivní účasti

Jednací jazyky -  čeština, slovenština, angličtina

Abstrakta
Abstrakta jsou součástí odborného programu uveřejněného na webové stránce ČKS – aktivní odkaz jednotlivých sdělení v programu.
Abstrakta všech přednášek uveřejněná v Cor et Vasa budou uspořádána abecedně a
vydávána u registrace se sjezdovými materiály. 

Informace pro přednášející a předsedající
Potvrzení o zařazení přednášky bude všem autorům zasláno e-mailem během prvních 14 dnů v březnu 2007.
To stejné Potvrzení o předsednictví. 

Audiovizuální technika – zpětná projekce, počítačová projekce. Prezentaci je možné zaslat elektronicky předem na mailovou adresu: kardio@rhsound.cz nebo prezentace@kardio-cz.cz .

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office 2003 s podporou Microsoft Office 2007.
Obrazové soubory ve formátu -.jpg, -.gif, -.bmp.
Videosoubory ve formátu -.avi, -.mpeg, -.mov.
Prezentace ve fomátu -.ppt, -.pps, -.pptx, -.ppsx
Media, která se mohou přehrávat: CD-R, CD-RW, Floppy 3,5”, DVD-+R, DVD-+RW a USB Flashdisk.
Promítací zařízení: diaprojektory, dataprojektor pro PC.

Po příjezdu nebo nejpozději 2 hodiny před začátkem bloku, kde je přihláška zařazena, je nutné medium s prezentací odevzdat do „slide room“ u jednotlivých sálů.
Pro přednášky zařazené do pondělního odborného programu doporučujeme odevzdat již v neděli.

Při nedodržení dodání v uvedeném časovém předstihu si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů prezentaci nepřijmout.

  

SLIDE ROOM


Pavilon A  Přízemí Rotundy – místnost č. 31
sály – Rotunda, Morava   
Pavilon E  I. patro – místnost č. 28  
Sály – Praha, Brno, Hradec Králové, Plzeň, Olomouc


13.5.2007  10.00 – 19.00 hodin 
Prosíme dodat i pro dopolední pondělní přednášky
14.-15.5.2007  7.30  - 18.00 hodin
Prosíme dodat i pro dopolední přednášky následujícího  dne  
16.5.2007  8.00  - 11.00 hodin  

 
 

POSTEROVÁ SDĚLENÍ – Přízemí pavilonu E

K dispozici bude panel (výška 86 cm, šířka 156 cm) označený číslem přednášky dle Programu.
Instalace špendlením.

14. 5. 2007 Instalace posterù č. 227 - 323
                                            instalace neděle 13. 5. 2007 13.00 - 19.00 hodin
                                            instalace pondělí 14. 5. 2007 7.30 - 9.00 hodin
                                            diskuse k posterovým sdělením 10.30 - 11.00 hodin
                                            moderování nejlepších 5ti posterů 10.30 - 11.00 hodin
                                            demontáž 17.30 - 17.45 hodin

15. 5. 2007 Instalace posterù č. 498 - 582
                                           instalace pondělí 14. 5. 2007 17.45 - 18.30 hodin
                                           instalace úterý 15. 5. 2007 7.30 - 9.00 hodin
                                           diskuse k posterovým sdělením 10.30 - 11.00 hodin
                                           moderování nejlepších 5ti posterů 10.30 - 11.00 hodin
                                           demontáž 17.30 - 18.00 hodin

Vyhlášení nejlepších moderovaných posterových sdělení v úterý 15. 5. 2007 - ROTUNDA pavilonu A v 16.00 hodin.
Žádáme všechny autory sdělení, aby dodrželi dobu určenou pro
instalaci, diskuzi i demontáž. V opačném případě si pořadatelé vyhrazují právo odstranit sdělení sami.