Základní informace

Postgraduální kurz: Vše, co potřebuji vědět o zobrazovacích metodách před kardiologickou atestací

Pořádá II. interní klinika 1. LF UK a VFN ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardio 35 České kardiologické společnosti, pod záštitou IPVZ.

Podporuje Nadační fond VFN
Odborný garant akce: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc

Termín akce: Sobota 8. listopadu 2014
Místo konání: Kongresový sál – Hotel ILF, Budějovická 15/743, 140 00, Praha 4 - Michle

Registrace: od 18.10. do 1.11.2014 přes on-line registrační systém

Kapacita omezena na 100 osob.